<p>De invulling van het gebied met een nieuw te bouwen sporthal. Er is ook een optie om de sporthal intact te laten, de keuze wordt aan gemeenteraad voorgelegd.&nbsp;</p>

De invulling van het gebied met een nieuw te bouwen sporthal. Er is ook een optie om de sporthal intact te laten, de keuze wordt aan gemeenteraad voorgelegd. 

(Foto:Gemeente Heerde/ABC Nova )

Sporthal discussiepunt centrumplan

Maak je een plan met de bestaande sporthal of kies je voor de sloop van de hal en herbouw op een andere plek in het plangebied? Dat is de kernvraag voor de commissie Ruimte die maandagavond 14 september zich gaat buigen over het centrumplan Wapenveld. Het plan voorziet in de verhuizing van de Hof van Cramer en de huisartsenpraktijk, de vestiging van het Loket 0-100, de bouw van een nieuwe brandweerkazerne en 17 appartementen in het centrum van Wapenveld.

Door de aankoop van de woning op de hoek Klapperdijk/W.H. van de Pollstraat en het in eigendom verkrijgen van de tennishal ‘t Olde Veld is er voor de gemeente Heerde een kans voor een volledige herinrichting van het plangebied. In het in 2008 gemaakte Dorpsplan werd al de wens uitgesproken om te komen tot een multifunctionele accommodatie in het centrum van Wapenveld. Nadat de gemeenteraad vorig jaar een voorbereidingskrediet van 100.000 euro beschikbaar stelde, is door bureau ABC Nova in samenwerking met een werkgroep een haalbaarheidsstudie gemaakt. Hierbij zijn ook vertegenwoordigers van de Hof van Cramer en de Dorpsraad betrokken. De commissie Ruimte krijgt maandag 14 september de resultaten te behandelen.

Er zijn verschillende opties onderzocht inclusief woningbouw. Hiervoor gelden wel beperkingen vanwege de milieucirkels van dit bedrijf waarbinnen geen woningbouw mag plaatsvinden. Triada zal in plan 17 appartementen bouwen. Ook de huisartsen hebben aangegeven op grond van de nu bekende gegevens, mee te willen verhuizen naar het centrum. Verder is ook voorzien in een apart jeugdhonk ter vervanging van de huidige ruimte van Odyssee.

Brandweerkazerne

Nieuwbouw van de brandweerkazerne is nodig omdat het korps Wapenveld een nieuwer, grotere bluswagen krijgt die niet is te stallen in de huidige accommodatie. De huidige kazerne - gebouwd in 1974 - wordt gesloopt en de locatie biedt dan parkeerruimte. Ook het huidige gebouw van de duivensportvereniging verdwijnt, de club wordt opgeheven en de gemeente neemt de kosten van de sloop voor haar rekening.

Sporthal

De commissie Ruimte krijgt twee opties voorgelegd: sloop van de huidige sporthal, gebouwd in 1999/2000. Een plan met inpassing van de huidige sporthal is ook mogelijk. Uiteraard heeft een en ander gevolgen voor de kosten. Als de sporthal blijft staan worden de kosten geraamd op 7,8 miljoen euro, als er een nieuwe sporthal komt circa 9,4 miljoen. Dit is exclusief de bouw van appartementen, die komen voor rekening van Triada. Voor de vrijkomende locaties van de Hof van Cramer en de huisartsenpraktijk, is woningbouw voorzien. Als het gaat om het beheer ziet het huidige bestuur van de Hof van Cramer voor zichzelf een rol weggelegd. Als alles mee wil zitten, verwacht de gemeente dat er in 2022 gebouwd kan gaan worden.

Auteur: Jan Nitrauw

Meer berichten