Inwoners uit Hattem positief over maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp

Hattem - De gemeente Hattem doet elk jaar onderzoek naar de ervaringen van inwoners die hulp ontvangen vanuit de Wmo of jeugdhulp.

Uit beide onderzoek komt een zeer positief beeld naar voren. Inwoners weten steeds beter waar ze terechtkunnen als ze hulp of ondersteuning in het kader van de Wmo of de Jeugdwet nodig hebben.

www.hattem.nl

Meer berichten