<p>Het trekpontje nabij Vrieze&#39;s Erfgoed is een van de uitgevoerde projecten.&nbsp;</p>

Het trekpontje nabij Vrieze's Erfgoed is een van de uitgevoerde projecten. 

(Foto: Gelders Landschap en Kastelen)

Nominatie voor project Hattemer Poort

Hattem - De ecologische verbindingszone Hattemer Poort is genomineerd voor de Publieksprijs van de Gelderse prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit 2020. Daaraan is een geldprijs van 10.000 euro verbonden om het project nog mooier te maken. Tot en met 14 december kan iedereen via de website van de provincie Gelderland zijn of haar stem uitbrengen.

(door Jan Nitauw)

Het gebied Hattemer Poort omvat de zone tussen het ecoduct Tolhuis over de A50 dat eind december 2011 werd opengesteld naar de uiterwaarden van de IJssel in de Hoenwaard en ‘t Oever. Daar tussen zijn in de loop der jaren een groot aantal projecten uitgevoerd om meer ruimte voor de natuur te maken en recreatief te versterken. In het project werd samengewerkt door Geldersch Landschap & Kasteelen, Waterschap Vallei en Veluwe, de gemeenten Heerde en Hattem en Natuur en Milieu Gelderland.

Er is daarnaast veel betrokkenheid van lokale organisaties en inwoners zoals Vrieze’s Erfgoed, Stichting Recreatie Wapenveld, Dorpsraad Wapenveld en de Vereniging Landschap en Milieu Hattem. Lokale grondeigenaren werkten mee aan de omvorming naar natuurgronden. In totaal is 120 hectare nieuwe natuur gerealiseerd. Belangrijk in het geheel was de aankoop van een deel van het terrein van de voormalige Berghuizer papierfabriek waardoor de ‘flessenhals’ verbreed kon worden en ook de warmtekrachtcentrale werd gesloopt.

Andere projecten die werden uitgevoerd waren onder andere de aanleg van een fietspad over ‘t Oever en de Hoenwaard, het uitzetten van nieuwe Klompenpaden en het trekpontje in het Apeldoorns kanaal bij Vrieze’s Erfgoed. Op de Gelderkamp werden voerakkers voor het wild gerealiseerd. Bijzonder in het project was de medewerking van het christelijke college De Noordgouw. Jongeren vormden projectbureaus en kwamen met tal van ideeën aandragen.

Agrarische bedrijven kregen kansen voor natuurbeheer. Zo stopten Henk en Ina van de Esker met hun varkenshouderij en beheren nu naast hun melkveebedrijf vochtig hooiland en grasland met veel kruiden en bijzondere bloemen. “Dit grasland trekt ook vogels en andere dieren aan”.

Hendrik en Ina hebben een goed gevoel over de keuze die ze maakten. Hendrik: “We hebben ons vizier gericht op de ontwikkeling van de natuur en niet meer op de dieren. Als boer is dat best wennen, maar dit heeft meer toekomst, ook voor onze dochters. Misschien maken we er straks wel een leuke bed & breakfast bij”, aldus Ina van de Esker.

Enkele projecten wachten nog op uitvoering zoals een uittredeplaats voor het wild in het Apeldoorns kanaal en verbeteren van de verbindingen tussen de heidevelden. Ook de herbestemming van het terrein Ennerveld tot een recreatiepark is onderdeel van de Hattemer Poort. Daarover wordt nog overlegd.

Stemmen kan op www.gelderland.nl/gprk2020-stemmen

Meer berichten