Foto:

Zestien partijen ondertekenen Sportakkoord Hattem

Hattem - Sportkoepel Hattem én vijftien Hattemse sportverenigingen, sportaanbieders, welzijnsorganisaties en de gemeente hebben het Sportakkoord Hattem ondertekend. Een ambitieus akkoord, waarmee sport in Hattem naar een hoger plan wordt getild. 

Wethouder Martijn Hospers is er blij mee: “Het is opgesteld door en met lokale partijen. We hebben afspraken gemaakt over hoe we onze ambities op het gebied van sport en bewegen de komende jaren gaan waarmaken. Samen willen we meer Hattemers in beweging krijgen, het sportaanbod vergroten en sportaanbieders toekomstbestendig maken.”

In teamverband, alleen, bij een sportaanbieder of gewoon lekker buiten; iedereen die wil, moet in Hattem kunnen sporten en bewegen. Dat is het uitgangspunt van het Sportakkoord Hattem. Zestien lokale partijen bundelen de krachten, zij hebben vijf gezamenlijke ambities:

Sport en bewegen: iedereen mee kan doen, ook als dagelijks bewegen en sporten niet vanzelfsprekend is.

Duurzame sportinfrastructuur: voldoende, toegankelijke, goede en duurzame sportvoorzieningen.

Vitale sportaanbieders die toekomstbestendig zijn.

Een positieve sportcultuur, waarin iedereen met plezier sport, in een veilige, eerlijke en zorgeloze omgeving.

Kinderen vaardig in bewegen: kinderen voldoende bewegen en dat hun motorische vaardigheden toenemen.

Het Sportakkoord Hattem is ondertekend door: Tennis Club Hattem, IJsvereniging Hattem, Hattem Hockey, sv Hatto-Heim, vv Hattem, Hanze Gym Hattem, Hattem Petanque, Hattem Roeit, Toerclub Hattem, Hengelsportvereniging Helpt Elkander, Sportcenter Bijsterbosch, Stichting Welzijn Hattem, JOGG Hattem, Sportkoepel Hattem, de buurtsportcoaches van MFC de Marke en de gemeente Hattem.

Het akkoord is ondertekend, de komende jaren vindt de uitvoering plaats. Martijn Hospers ziet daarnaar uit. “Als ik zie met hoeveel betrokkenheid van alle partijen dit sportakkoord tot stand gekomen is en met hoeveel enthousiasme een aantal mensen zich al beschikbaar heeft gesteld voor één van de thema’s uit het akkoord, dan heb ik het volste vertrouwen in de uitvoering ervan.”

Mochten er organisaties zijn die niet betrokken waren bij de totstandkoming van het akkoord, maar alsnog willen aanhaken? Dan kunnen zij zich bij de gemeente Hattem melden. 

Meer weten over of meedoen met het Sportakkoord Hattem? Kijk op www.hattem.nl/sportakkoord.

Meer berichten