<p>De fysiek aanwezige ondertekenaars. </p>

De fysiek aanwezige ondertekenaars.

Sport- en Beweegakkoord gemeente Epe ondertekend

Emst - In De Hezebrink in Emst is dinsdagavond het Sport- en Beweegakkoord van de gemeente Epe ondertekend. Dit gebeurde vanwege de coronacrisis in aanwezigheid van een beperkt aantal betrokken organisaties. 

Wie niet naar dit zalencentrum was afgereisd kon het akkoord ‘op afstand’ ondertekenen. 

Tientallen partijen hebben meegewerkt aan dit akkoord. Waaronder aanbieders van sport- en beweegactiviteiten, scholen, welzijnsinstellingen, Heel Epe Beweegt en de gemeente Epe. Aangedragen wensen en ideeën zijn vertaald in ambities en actiepunten die inwoners van de gemeente Epe moeten enthousiasmeren om meer te gaan sporten en bewegen.

Bijvoorbeeld het (bij)scholen van trainers, leerkrachten en andere sport- en beweegbegeleiders scholen om kinderen en volwassenen op het juiste niveau te kunnen trainen. Het oprichten van een sport- en beweegplatform om de samenwerking tussen sportverenigingen te stimuleren en aanwezige kennis te delen. Of het uitbreiden van de voorlichting over gezond gedrag en een gezonde leefstijl, in samenwerking met bijvoorbeeld Jongeren Op Gezond Gewicht.

“Het is belangrijk dat iedereen in elke fase van zijn leven kan sporten en bewegen”, zei wethouder Robert Scholten van de gemeente Epe. Dit akkoord reikt daarvoor veel ideeën en mogelijkheden aan, zo bleek uit drie daarvoor gehouden presentaties.

De wethouder bedankte iedereen die aan de totstandkoming heeft meegewerkt, waaronder de klankbordgroep. En zette vervolgens als eerste in de rij zijn handtekening op het foamboard met stickers van in De Hezebrink aanwezige organisaties.

Het akkoord zal nu worden uitgewerkt. “Met alle ruimte om hiervoor plannen in te dienen”, deelt medeopsteller Eralt Boers van Looplijnen mee. Hij verwijst voor meer informatie door naar www.heelepebeweegt.nl.

Dit persbericht is verstuurd door de Eenheid Communicatie van de gemeente Epe, bereikbaar via communicatie@epe.nl en telefoonnummer 14 0578. Voor vragen kun je ook contact opnemen met medeopsteller van het akkoord Eralt Boers, bereikbaar via 06 - 513 183 74 en info@sportenbeweegakkoordepe.nl

Meer berichten