Tabak van tabak: Dimence Groep op weg naar een rookvrije omgeving

Regio - Vanaf 1 januari 2021 is de Dimence Groep rookvrij en mag er niet meer gerookt worden in de gebouwen en op de terreinen van de Dimence Groep én in het zicht daarvan. 

Er wordt tot 1 januari 2023 een uitzondering gemaakt voor klinische patiënten die geen alternatief hebben om te roken. Over in welke mate er ook een uitzondering wordt gemaakt voor de Werk Leer Centra wordt nog overleg gevoerd. Het rookvrij maken (het hoe en wanneer) van specifieke activiteiten van WijZ en De Kern (in onder andere wijkcentra) is ook nog onderwerp van gesprek.

De Dimence Groep vindt het belangrijk dat medewerkers vitaal, gezond en duurzaam aan het werk kunnen blijven en zet zich in om de vitaliteit van medewerkers te vergroten. Een gezonde leefstijl en een gezonde en veilige werkomgeving waar rookvrij kan worden gewerkt, vormen daarbij een essentieel onderdeel. 

Het bijdragen aan het nemen van de eigen regie over het naleven van een gezonde leefstijl kan een aanzienlijke gezondheidswinst opleveren voor cliënten. Dit past bij de ambitie van de Dimence Groep op dit gebied.Stoppen met roken is een stap naar een gezonder leven. 

Medewerkers, patiënten en cliënten worden geholpen met stoppen met roken met als uitgangspunt dat roken een verslaving is, dat om een eigen aanpak vraagt.

Er wordt een aanpak ontwikkeld (als die er nog niet is) om patiënten en cliënten en andere gebruikers van diensten van de Dimence Groep te ondersteunen met stoppen met roken. 

Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers uit de stichtingen, ondersteunende diensten en cliënten-, naasten- en medewerkersmedezeggenschap monitort het proces rondom het rookvrij maken van de Dimence Groep.

Meer berichten