Foto: Stichting Landschapsbeheer Gelderland

Start project voor meer biodiversiteit in de gemeente Hattem

Hattem - Wilde bijen, vlinders, egels en andere dieren hebben het moeilijk en kunnen wel wat hulp van bewoners gebruiken. Hoe kunt u deze dieren op uw terrein helpen? Wat zijn bijvriendelijke bloemen? Om bewoners op weg te helpen start Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) in opdracht van de gemeente Hattem een project voor meer biodiversiteit. 

Grondeigenaren in het buitengebied van Hattem kunnen een gratis advies krijgen om de biodiversiteit op hun terrein te versterken. Dat kan door het creëren van voedsel- en nestgelegenheid voor egels, vogels, vlinders, wilde bijen en insecten. Zij worden geholpen met struiken en bomen die zorgen voor een langere bloeiboog of door het inzaaien van bloemen en het plaatsen van (nest)kasten. 

Een adviseur van SLG maakt in overleg met de eigenaar een biodiversiteitsplan. Zo kunnen eigenaren bijdragen aan een bloeiend bijenlandschap dat ook voor andere dieren een geschikte leefomgeving biedt. De beplanting, (nest)kasten en zaaigoed voor inheemse bijenbloemen kan met korting worden aangeschaft. 

Na aanmelding voor deelname aan dit project krijgt de bewoner een veldbezoek door een adviseur van Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG). SLG houdt zich hierbij strikt aan de landelijke richtlijnen van het RIVM. Samen bekijken en bespreken zij de wensen voor het erf, de grond en de aanwezige beplanting en eventuele aanschaf van zaaigoed en (nest)kasten. 

Dit leidt tot een kosteloos beplantingsplan. Op een centrale uitdeeldag in winter 2020/2021 ontvangen alle deelnemers hun plantmateriaal en (nest)kasten. Zaaigoed wordt thuis afgeleverd wanneer het zaaiseizoen is aangebroken.

Dit project maakt deel uit van een groter biodiversiteitsproject in Hattem. Samen met bewoners, bedrijven en organisaties wil de gemeente Hattem bouwen aan een bloeiend landschappelijk netwerk met aantrekkingskracht voor allerlei dieren én recreanten. Later dit jaar zullen andere onderdelen starten zoals een cursus Biodiversiteit voor bewoners en vrijwilligers, een workshop bijenhotels maken, de aanleg van Bijenoases voor wilde bijen en het oprichten van een hoogstamfruitbrigade.

Dit project wordt gefinancierd door Provincie Gelderland en de gemeente Hattem.

Aanmelden en meer informatie via www.landschapsbeheergelderland.nl

Meer berichten