Epe en kringloopcentrum helpen mensen van uitkering naar werk


<p>Een &lsquo;coronaproof&rsquo; ondertekening met symbolische handdruk op een groot bord. Wethouder Erik Visser en algemeen directeur Circulus-Berkel, Lisette Bosch.</p>

Een ‘coronaproof’ ondertekening met symbolische handdruk op een groot bord. Wethouder Erik Visser en algemeen directeur Circulus-Berkel, Lisette Bosch.

(Foto: Yke Ruessink. )

Epe en kringloopcentrum helpen mensen van uitkering naar werk

Epe - De gemeente Epe en kringloopcentrum Stilema (onderdeel van Circulus-Berkel) gaan samenwerken aan participatieplaatsen. Vorige week werd daartoe een overeenkomst getekend.

Door de participatieplaatsen krijgen de mensen een kans basisvaardigheden te leren en om zich verder te ontwikkelen in verschillende vakgebieden. Het kan daarbij gaan om taken in de inzameling van spullen, het sorteren en prijzen, winkelwerkzaamheden, reparatie en vervoer. Het uiteindelijke doel: vanuit de uitkering naar (betaald) werk.

Wanneer een participant start, wordt niet alleen gekeken naar kansen in de arbeidsmarkt, maar vooral ook naar zijn of haar interesses en ontwikkelpunten. Hun ontwikkeling staat centraal. Erik Visser, wethouder van de gemeente Epe, benadrukt het maatschappelijke belang van dit werk. “Actief mee kunnen doen in onze maatschappij is voor iedereen belangrijk. Dat stimuleren we dan ook bij al onze inwoners. Daarvoor hebben we ook sociaal-maatschappelijke partners zoals Stilema en Circulus-Berkel nodig. We zijn dan ook erg blij met deze samenwerking.”

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom mensen niet aan het reguliere werkproces kunnen deelnemen. Denk bijvoorbeeld aan taalachterstand, psychische of lichamelijke problemen of door een samenloop van omstandigheden. “Ondanks de coronacrisis is meedoen aan de maatschappij belangrijk, aldus de wethouder. “Zolang we maar samen zorgen dat we de maatregelen navolgen.” 

Door de inzet van de mensen vanuit de Participatiewet worden de ruime winkelopeningstijden van Stilema mogelijk gemaakt. Dat is voor het winkelend publiek natuurlijk weer heel prettig. Daarnaast zetten ook vrijwilligers zich in om de kringloopwinkel draaiend te houden. Verder biedt Stilema dagbestedingsplekken voor mensen met een indicatie vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Zie ook www.stilema.nl

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden

Nieuwsoverzicht

Meer berichten
 

Meeste reacties