Erfgoedles in informatiecentrum van Hoogwatergeul


Erfgoedles in informatiecentrum van Hoogwatergeul

Veessen - Leerlingen van leerlingen van groep 7 en 8 van basisschool De IJsselvallei in Veessen zijn vorige week op bezoek geweest in het informatiecentrum van de hoogwatergeul, aan de IJsseldijk in Veessen.

Het centrum wordt vaak bezocht door scholen uit het voortgezet en hoger onderwijs. De vrijwilligers wilden de presentaties en rondleidingen ook geschikt maken voor de leerlingen in het basisonderwijs, en vooral die uit de eigen gemeente. Want als je op school alles leert over de rivieren die soms weinig en soms veel water aan- en afvoeren, en je woont bij zo’n rivier dan wil je dat toch zelf zien.

Met de digitale leerlijn ‘Reizen in de Tijd’ wordt dat mogelijk gemaakt. In samenwerking met het Cultuurplein Noord Veluwe is een lesprogramma ontwikkeld dat bestaat uit twee onderdelen.

Het eerste deel is een bezoek aan het informatiecentrum. Daarbij krijgen de leerlingen plaatjes en korte filmpjes te zien over maatregelen die de mensen beschermen tegen overstromingen bij hoge waterstanden en de hoogwatergeul. De leerlingen krijgen onder meer te zien hoe een rivier er in dwarssnede uitziet en hoe een dijk wordt opgebouwd. De dwarsdoorsnede mogen zij daarna natekenen en de tekening nemen zij mee naar huis.

In deel twee gaan de leerlingen als echte dijkwachters naar buiten en kunnen zij de rivier, de dijken, de hoogwatergeul en het inlaatwerk bekijken. Als het water laag staat gaan ze ook de uiterwaarden in. Daar wordt verteld over de natuur, het agrarisch gebruik hiervan en de geschiedenis van de IJssel. De leerlingen doen ook een eigen dijkschouw en brengen een kort bezoek aan de skybox van de natuurboerderij Hassink.

Nadat de eerder in april geplande aftrap wegens corona niet kon doorgaan kwam het er vorige week toch van. In de vorm van een proefles deden de leerlingen van groep 7 en 8 van basisschool De IJsselvallei uit Veessen de aftrap.

Namens het Cultuurplein heeft Edith Koridon een kort woordje gedaan. De les werd verzorgd door de vrijwilligers Trudy Berend en Jos Melenhorst.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden