Het leven gaat door


Foto: Dennis Dekker
Columns

Het leven gaat door

Al maanden wordt er over niets anders meer gepraat dan over corona. Begrijpelijk gezien de enorme impact op onze gezondheid en economie. Maar intussen gaat, ondanks de intelligente of gedeeltelijke lockdown, het leven gewoon door.

Als we hier – om begrijpelijke redenen – weinig oog voor hebben kunnen er rare dingen gebeuren. Wat bijvoorbeeld te denken van de vraag die op dit moment voorligt over de toekomst van ons dorp? Net als Rutte met betrekking tot corona wil de gemeente een grotere verantwoordelijkheid leggen bij haar inwoners om deze toekomstvraag te beantwoorden. Rutte moest met tegenzin op zijn aanpak terugkomen. Hopelijk geldt dat niet voor onze gemeente en pakken de Epenaren deze handschoen wel op.

‘Ons Mooi Epe’ wil deze burgerparticipatie graag faciliteren en in samenwerking met het Episch Centrum de gelegenheid bieden om ons uit te spreken. Willen we in de komende jaren windturbines en hectaren vol zonneparken in ons dorp? Gaan we voor massa toerisme of kwalitatief duurzame verblijfsrecreatie? Komen de beken en de zwijnen weer terug in het dorp? Kunnen de auto’s weg in de dorpskern? Wordt Epe groener of neemt de ‘verstening’ juist toe? Zomaar wat onderwerpen die aan de orde zouden kunnen komen. Keuzes hierin zullen beeldbepalend zijn voor Epe in de jaren 2020/2030. Om daarbij straks niet voor verrassingen te komen staan is het belangrijk nu uw stem te laten horen. Dus meldt u aan!

Een andere kwestie, samenhangend met het voorgaande, is het werk van de Stichting ‘Red de Veluwe’. Sinds 2017 zijn zij actief om de plannen om van Lelystad Airport een vakantieluchthaven te maken te verhinderen. Met name het laagvliegen over de Veluwe wordt een ramp en zal ons leefklimaat zeer nadelig beïnvloeden. Lawaai en luchtverontreiniging zal ons dorp ongezond en onaantrekkelijk maken. Onzorgvuldige procedures, misleidende onderzoeksresultaten en schending van afspraken hebben uitstel op uitstel opgeleverd.

Maar dit alles heeft Cora van Nieuwenhuize niet van haar voornemen afgebracht om Lelystad eind 2021 te openen. Zelfs een ontbrekende natuurvergunning en overtreding van stikstofnormen worden door haar genegeerd. Omdat onze aandacht in coronatijd nu vooral is gericht op onze gezondheid, het behoud van onze baan of het voorkomen van een faillissement dreigt de opening van Lelystad Airport eind volgend jaar er ongemerkt tussendoor te glippen. ‘Red de Veluwe’ blijft gelukkig alert en is inmiddels een juridische procedure gestart tegen de minister en haar voornemen. Dat is mooi, maar deze procedures kosten geld. Veel geld. Gezien het immense belang voor onze leefbaarheid durf ik u te wijzen op de mogelijkheid de stichting financieel te ondersteunen. Hun ANBI-status maakt een bijdrage ook nog eens fiscaal aftrekbaar. Gauw doen dus!

Ondanks de crisis gaat het leven door. Alertheid blijft geboden. Uw inbreng is meer dan ooit nodig. Voor een gezond en leefbaar Epe nu en in de coronavrije toekomst.

Frits Smit 

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden