<p>De rijke dassenpopulatie zal baat hebben bij natuurlijker beheer en ook insecten zullen profiteren van de variatie in bomen en struiken. &nbsp;</p>

De rijke dassenpopulatie zal baat hebben bij natuurlijker beheer en ook insecten zullen profiteren van de variatie in bomen en struiken.  

(Foto: Eline)

Geldersch Landschap & Kasteelen koopt Hooge Zand


Epe -  Met steun van twee gulle gevers heeft Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK) ongeveer 36,5 hectare bos kunnen aankopen in de gemeente Epe. Het gaat om het gebied dat voorheen bekend was onder de naam Hooge Zand.

Dit gebied ligt precies op de overgang van het droge, hoger gelegen heidegebied naar het laaggelegen natte Wisselse Veen.   

Het nieuw verworven terrein werd gebruikt als jachtterrein en is een rommelig en verwaarloosd bos met schietbanen, afval en veel kale plekken Samen met omwonenden en onze achterban wil GLK we het gebied opruimen en inrichten als natuurgebied. Het vormt een belangrijke verbindingszone tussen Wisselse Veen en Tongerense Heide, waardoor het totale natuurgebied een eenheid zal vormen.
De rijke dassenpopulatie zal baat hebben bij natuurlijker beheer en ook insecten zullen profiteren van de variatie in bomen en struiken. Er komt een rijke gevarieerde natuur: van de natte, bloemrijke graslanden en moerasbossen van het Wisselse Veen, via het struweel en bos van het Hooge Zand tot de Tongerense heidevelden en vennen.  

De ambitie en de hoofdlijnen van dit project zijn duidelijk, de precieze invulling en planning nog niet. Het is de bedoeling om later dit jaar een concreet projectplan te maken. De inhoud en uitvoering hiervan zijn mede afhankelijk van nog te verwerven financiering.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden