<p>Het CDA vraagt zich af of er niet meer ruimte moet komen voor wonen in het centrum van Heerde.&nbsp;</p>

Het CDA vraagt zich af of er niet meer ruimte moet komen voor wonen in het centrum van Heerde. 

(Foto:Jan Nitrauw )

Heerde presenteert stabiele begroting

Heerde - De gemeente Heerde heeft na het dramatische jaar 2018 de begroting weer op orde. Toen werd een uitgavenstop afgekondigd en een forse bezuinigingsoperatie opgestart. Dat heeft het tij doen keren en mede dankzij meevallende bijdragen van het Rijk, is er een positief toekomstbeeld. “De begroting ziet er voor de komende jaren stabiel uit. In deze coronatijd is er veel onzeker maar hier is het college tevreden mee”, aldus wethouder Wolbert Meijer.

(door Jan Nitrauw)

De gemeente Heerde houdt de verhoging van de belastingen dan ook beperkt tot de 1,7 procent volgens de jaarlijkse indexatie, een extra verhoging van de OZB is niet aan de orde. Wel gaat het vastrecht van de afvalstoffenheffing omhoog met 20 euro per huishouden.

De nu gepresenteerde begroting laat voor 2021 een overschot zien van 100.000 euro, oplopend tot 300.000 euro in de komende jaren. Ook worden de beleidswensen dan uitgevoerd zoals die door de gemeenteraad zijn uitgesproken.

Zo gaat een ombuiging in de cultuursector (Cultuurplein/Bibliotheek) van 50.000 euro op verzoek van de gemeenteraad niet door, is er 150.000 euro meer nodig voor De Heerdt en stelt het college voor om 500.000 euro te reserveren voor het sociaal domein.

Door de ruimte in de begroting kan de gemeente Heerde investeren in een aantal speerpunten. In het sociale domein is dat het loket 0-100+, de organisatie waar inwoners terecht moeten kunnen met al hun vragen over opvoeding, werk, inkomen en zorg. Hiervoor wordt aan de Sportlaan een locatie ingericht terwijl inwoners van Wapenveld hiervoor in de Hof van Cramer terecht moeten kunnen.

Ook de centrumontwikkeling van Heerde staat hoog op de wensenlijst. Al jaren wordt er gewerkt aan plannen voor de gemeentewerf en de locatie Van Setten/Van Loenen, plannen die maar niet opschieten. Het CDA sprak maandagavond bij de behandeling van de begroting haar grote zorgen uit over de ontwikkeling van het centrum Heerde waarin drie grote panden leeg staan. De fractie van het CDA vraagt zich hardop af of men nog wel vast moet houden aan de Centrumvisie als het gaat om commerciële ruimtes: “Moet er niet nadrukkelijker worden gekeken naar uitbreiding van de woonfunctie?”

Ook het centrum van Wapenveld moet een impuls krijgen met de bouw van een multifunctionele accommodatie waarin naast de Hof van Cramer ook een nieuwe sporhal, de brandweerkazerne en het loket 0-100+ wordt opgenomen. Na het maken van een haalbaarheidsonderzoek heeft de gemeenteraad onlangs een voorbereidingskrediet van 845.000 euro beschikbaar gesteld. Een laatste speerpunt is het maken van een nieuw Integraal Huisvestingplan voor het onderwijs in de gemeente Heerde. Er zijn onder meer nieuwbouwplannen bij het Sprengencollege en voor de Maasschool/Goede Herderschool in Wapenveld.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden