Boek over 'de aderen van het Veluws landschap'


<p>Henri Slijkhuis. &nbsp;</p>

Henri Slijkhuis.  

(Foto: )

Boek over 'de aderen van het Veluws landschap'

Regio - “Hoe komt het dat wij vijftig jaar na inwerkingtreding van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren nog steeds volop met het milieu, de natuur en het landschap bezig zijn? Milieubederf kent blijkbaar een lange geschiedenis en lijkt heel hardnekkig.’’

Met deze zinsneden in het voorwoord introduceert Henri Slijkhuis een nieuw boek waarin hij op toegankelijke wijze ingaat op de oorzaken van het verval van het Veluwse landschap, en dan met name met aandacht voor de sprengen en beken, die hij “de aderen van het landschap” noemt.

Voor vrijwel alle wetenschappers staat vast, weet Slijkhuis, dat ons klimaat gaat veranderen door het broeikaseffect. Het levert trieste plaatjes op van waterraderen die in het luchtledige hangen bij watermolens en beekbodems waar het gras welig groeit. Drinkwateronttrekkingen in de omgeving van sprengen en beken versterken deze verdroging. Daarnaast vermindert de biodiversiteit op de Veluwe door de stikstofproblematiek. Vele natuurgebieden gaan in kwaliteit achteruit door bemesting en verzuring. De schrale zandgronden op de Veluwe zijn hier extra gevoelig hiervoor.

Hoe zal de toekomst van de sprengen en beken eruit zien?, vraagt Slijkhuis zich dan ook af. “Om daar iets over te kunnen zeggen, moeten we in het verleden te duiken’’, stelt hij. “De huidige problematiek komt namelijk niet uit de lucht vallen, maar kent een lange voorgeschiedenis.’’

In zijn boek gaat Slijkhuis in op de bedreigingen in het verleden en de oplossingen die gevonden zijn. Hij beschrijft ook de huidige stand van zaken en blikt vooruit naar de toekomst. De sprengen en beken worden in een brede, economische context geplaatst, zodat het ook een Nederlandse milieugeschiedenis is.

Het nieuwe rijk geïllustreerde boekwerk van 84 pagina’s is te bestellen bij de Bekenstichting (www.sprengenbeken.nl en info@sprengenbeken.nl) en kost 8,50 euro. De lage prijs komt door een bijdrage van Waterschap Vallei en Veluwe. Mensen die donateur worden, krijgen het boek gratis toegestuurd. Dat geldt ook voor donateurs die iemand aanmelden.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden