Foto:
Columns

Veule heil en zeeg'n

Veule heil en zeeg’n in ‘t nieje joor, dat was zo’n olde niejoorswens die aai vrogger veule heur’n, Niks gin simpel ‘Gelukkig nieuwjaar’ gevolgd deur drie kuss’n. Dat leste was tur dit joor in veule femilies en op de wàrkvloere niet bie. Corona hölt (zowat) iederiene op ofstand aai mekare al ziet. Bie veule mens’n zal dur gin bezuuk ewès wêên en waor wel bezuuk was wat tur ma ien onderwàrp van gesprek: hoe zol ‘t dit joor met corona goan? Wanneer kunt wie weer de gank goan?

Een joor geleen hadde wie met zien all’n grote plann’n. Wie zoll’n 75 joor bevrijding vier’n en doar was van alles vuur uutedach. Vanuut ‘t zuud’n war’n dur al veule festiviteit’n ewès want dat is eerder bevrijd as de res van Nederland. En op iens stopp’n alles, word’n de opmars van de geallieerd’n stille eleg en is tur bie oons niks evierd. Gin optoch, gin toneelstuk bie de meule en een groot concert in de Faberhal. Wat volg’n was dat Nederland bezet word’n deur corona, een onzichtbare vijand die de hele weerld oaver gunk. En de gemeente Heerde was al heel snel bezet, wat tuur in ‘t veurjoor van 2020 gebeur’n stiet bie iederiene nog wel op ‘t netvlies. De ofgeloop’n tied zaai dat nog weer trugge komm’n in veule verhal’n en jooroaverzicht’n. Iedere krante die open deud’n had wel iets met met corona en Heerde waarbie veural oonze inmiddels old-burgemeister Koops heel op’nhartig vertell’n wat zie met emak had en wat heur oaverende eholl\n hèf.

En nog muj menare veur een joor dat net begunn’n is, veul heil en zeeg’n toewens’n. Nederland en de rès van de weerld is nog steeds bezet al liekt tur hier en doar wat lich an de horizon te komm’n. Wie krieg as ‘t goed giet een paar spuities en doar mut corona ‘t teeg’n oflegg’n. ‘t Giet tur noe umme wie eers een spuite krig: verpleegsters, huusarts’n, olde mens’n, onderwiezers enzovoorts. Hendik hef tur an edacht um zelf een actiegroep te beginn’n um ook veur an te komm’n: ik wol oproep’n um alle opa’s ok veurrang te geev’m. Ma ja, dan zölt de opoes ok wel zo komm’n want die bent natuurlik veule belangrieker. Mien kleindochter rent in ieder geval altied eers noa oma toe. Dus hèk tur ma van of ezeen, dur bent al veul te veule mens’n die de regering veur de voete loop. Want dat völt mien wel op: dur bent een hoop mens’n die ‘t bêêter weet’n en kunt verkloar’n hoe ‘t zo ekomm’n is en hoe ‘t allemoale veule bêêter kan.

En dat brengt Hendik trugge nao ‘veul heil en zeeg’n in ‘t nieje joor’. Zo ma een uutspraak die vrogger veule gebruuk word’n. Aai op Niejoorsdag noa de karke gung’n, was ‘t de ien noa de ander die oe ‘veule heil en zeeg’n’ wens’n. Dat woordtien ‘heil’ stiet veur heling of herstel. En ‘zegen’ is ok al zon woord dat niet veule meer gebruuk wordt. Olde mens’n bereik’n een ‘gezegende leeftied’ en vrouwen war’n in ‘gezegende’ omstandighed’n. En aai een plannegied hadd’n en ie vertell’n dat an oe umgeving, dan koj nog wel is heur’n ‘mien zeeg’n hei’. En ook niet onbekend is de uutspraak: ‘alle zeeg’n kump van boven’. Ik denke dat doar ok de kneep zit. Met die leste uutspraak geeve wie an dat ‘boven’ ofwel veural God wat met een zegen te maken hef. En dat bent wuulle wel een bettien of helemoale kwiet. En daorumme: veule heil en zeeg’n in ‘t nieje joor!

Hendik uut de Veldsiet

Meer berichten