Burgemeester Horn trots op Epenaren


<p>Burgemeester Tom Horn van de gemeente Epe houdt bijzondere online nieuwjaarstoespraak.&nbsp;</p><p>Zie hier een archiefopname waarin de burgemeester aan het woord is.&nbsp;</p><p>Foto: Dennis Dekker, www.mediamagneet.nl</p>

Burgemeester Tom Horn van de gemeente Epe houdt bijzondere online nieuwjaarstoespraak. 

Zie hier een archiefopname waarin de burgemeester aan het woord is. 

Foto: Dennis Dekker, www.mediamagneet.nl

(Foto: Dennis Dekker)

Burgemeester Horn trots op Epenaren

Het mag een bijzondere start van het jaar genoemd worden. Voor Epenaren, maar ook voor de gemeente Epe. Zo is er vorige week geen traditionele nieuwjaarsreceptie voor inwoners en gemeentelijke relaties gehouden. “Dit is helaas niet mogelijk vanwege de coronamaatregelen”, deelde burgemeester Tom Horn onlangs al eens mee.

(door Dennis Dekker)

De receptie wordt jaarlijks vaak op de eerste maandag van het jaar gehouden. Met als vaste onderdelen: de nieuwjaarstoespraak van de burgemeester en de uitreiking van de Vrijwilligersprijs, Sportprijs en Heel Epe Beweegt-prijs. De Vrijwilligersprijs wordt nu pas na de lockdown uitgereikt en bekend gemaakt.

De Sport- en Heel Epe Beweeg-prijs worden in 2021 niet uitgereikt. Dit vanwege het (groten)deels stilvallen van de sportactiviteiten na de uitbraak van het coronavirus.

De nieuwjaarstoespraak heeft wel een passend alternatief gekregen. Op www.epe.nl verschijnt een online videoboodschap. In een filmpje van ruim 11 minuten blikt de Eper burgervader op een sympathieke en verbindende wijze terug op 2020. Toen hij de nieuwjaarstoespraak van 2020 uitsprak, was hij net een week in functie als burgemeester van de gemeente Epe, vertelt Tom Horn. “Ik voorspelde toen dat 2020 een bijzonder jaar zou worden. Ik wilde u als inwoners beter leren kennen. Ik verheugde me op alle activiteiten die er in het kader van de de 75 jarige bevrijding van Nederland in deze gemeente zouden plaatsvinden. De voorspelling dat 2020 een bijzonder jaar zou worden is zeker uitgekomen. Maar op een andere manier dan u en ik dachten. Het coronavirus verspreide zich in hoog tempo over de wereld. We werden met allerlei beperkende maatregelen geconfronteerd. Ook in onze dorpen en buurtschappen.”

Hij blikt uitgebreid terug op de coronacrisis die in 2020 veel schade aanricht in ook de Eper samenleving. “We kwamen in een periode van verlies, rouw en intens verdriet omdat we onze naasten verloren. Hen niet meer mochten vasthouden en knuffelen. Met begrafenissen in kleine kring. Zorgen om onze dierbaren, die kwetsbaar zijn. Voor velen van ons is dit een tijd van hevige pijn”, deelt burgemeester Horn mee. “Nederland veranderde razendsnel van een open land in een lockdown-samenleving. Er werd veel, heel veel gevraagd van mantelzorgers en van de mensen in de zorg.”

De lockdown zorgt in 2020 ook bij ondernemers en zzp’ers voor problemen. Horn geeft hen een compliment voor hun veerkracht. “Men moest teleurstellingen wegslikken en op zoek naar nieuwe wegen. Het is mooi om te zien dat dit vaak gelukt is. Zo ging de horeca bijvoorbeeld maaltijden bezorgen. Veel organisaties en instellingen gingen over op andere vormen van dienstverlening. Denk bijvoorbeeld aan de afhaal-bibliotheek of digitale hulpgesprekken.” Hij wijst ook op andere mooie voorbeelden van aandacht voor elkaar in deze lastige tijd. “Zoals de Babbelbox. Veilig met elkaar praten aan weerskanten van een raam met behulp van een babyfoon bij woonzorgcentra. Hartverwarmende initiatieven. Niet alleen in het groot, maar ook in het klein.” Deze moeilijke periode komen we alleen door met elkaar, zo meldde de burgemeester vorig jaar al eens. “Onze gemeente kan zich gelukkig rijk rekenen met ontzettend veel vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en wijkverenigingen. Ook zij staan klaar voor mensen die dat nodig hebben. Zij kunnen uw boodschappen doen, een praatje komen maken, u even opbellen om te horen hoe het met u gaat of u helpen met uw administratie.”

Het blijkt dus dat 2020 geenszins een verloren jaar is geweest, aldus de burgemeester. “We leven gelukkig in een tijd om elkaar ook op afstand te ontmoeten. Ik hoop dat we dat ook in 2021 blijven doen: aandacht hebben voor elkaar.” Eerder riep de burgemeester Epenaren op om vooral te blijven genieten van de natuur. “Maar geef elkaar wel de ruimte. Blijf vriendelijk en heb geduld. Houd rekening met elkaar. Houd rekening met de planten en dieren die leven in de natuur waarvan wij zo houden en die voor ons zo waardevol is. Dan is de gemeente Epe behalve 100% wild, óók 100% veilig.”

Ook jongeren krijgen de nodige aandacht in Horns speech. “Natuurlijk zijn de beperkende maatregelen best lastig. Toch vind ik dat jullie trots mogen zijn. Jullie hebben je voldoende aangepast en pakten de draad over het algemeen weer op. Hou dit vol.”

De gemeenteraad en het college namen in 2020 natuurlijk wel de nodige belangrijke besluiten, aldus de burgemeester. Hij vertelt dat inwonerparticipatie daarbij één van de centrale thema’s van het afgelopen jaar is geweest. “We hebben beloofd dat we u duidelijker gaan vertellen wat we doen bij projecten die we uitvoeren. We willen u tijdig bijpraten en gebruikmaken van uw deskundigheid. We gebruiken uw adviezen onder andere bij de uitvoering van het grondstoffenplan, bij de opstelling van de omgevingsvisie en bij de herontwikkeling van het gebied rondom De Hertenkamp.”

Horn geeft al met al aan ‘trots’ te zijn op alle Epenaren. “Ik heb u leren kennen als een warme gemeenschap. Het lukte ons om samen de samenleving draaiende te houden. Ik ben er trots op om uw burgemeester te zijn. Tot slot: houd afstand en blijf nabij, houd moed en blijf gezond.”

De hele toespraak van burgemeester Tom Horn is terug te bekijken via de internetsite www.epe.nl

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden