Wethouder Jan Berkhoff heeft het naambord van STIP aan de Sportlaan onthuld.
Wethouder Jan Berkhoff heeft het naambord van STIP aan de Sportlaan onthuld. (Foto: Marten Venema)

Iedereen met vragen welkom bij STIP

Heerde - Wethouder Jan Berkhoff heeft het naambord onthuld van het steun- en informatiepunt STIP aan de Sportlaan in Heerde. En daarmee is er voor de inwoners een locatie waar ze met al hun vragen terecht kunnen als het gaat om het zogeheten sociale domein. Alle hierbij betrokken partijen - de zogeheten ketenpartners - werken hier samen om de inwoners optimaal te kunnen helpen. In Wapenveld heeft de STIP een plek in de Hof van Cramer aan de Putterweg.

(door Jan Nitrauw)

“Of je nu in de wieg ligt of 100 jaar bent, iedere inwoner kan hier met zijn of haar vragen terecht. Van consultatiebureau tot het takenpakket van de WMO, Verian, van jeugdzorg tot verslavingszorg, gezinscoaches en vluchtelingenwerk, alles wat met de zorg voor de inwoners te maken heeft is hier te vinden”, somt wethouder Jan Berkhoff op.

De realisering van de loketten 0-100+ komt voort uit een verandering in het Sociaal Domein die is afgesproken in het Coalitieakkoord bij het aantreden van het huidige college in 2018. De gemeente Heerde wil hiermee veel meer inzetten op preventie en opzet is dat de inwoners bij deze voorziening terecht kunnen met al hun vragen rond sociaal-maatschappelijke zaken. Ook het Centrum voor Jeugd en Gezin is opgegaan in de nieuwe opzet. “Eén loket en één regisseur per gezin”, is de doelstelling van deze operatie die met tal van ketenpartners is voorbereid. Wethouder Berkhoff spreekt over een ‘diepgewortelde wens’ als het gaat om wat nu is gerealiseerd met de STIP. De gemeente Heerde wil veel nadruk leggen op preventie, ook al om dure zorg te voorkomen.

Voor de uitvoering zijn circa dertig werkplekken nodig. De gemeenteraad sprak eerder al uit dat fysieke loketten moesten komen in Heerde en Wapenveld. Na een zoektocht in Heerde, kwam men bij het pand aan de Sportlaan 2 terecht. Ook vestiging in mfa De Heerd is nog in beeld geweest maar dan zou een dure verbouwing nodig zijn geweest. De locatie Sportlaan is goed bereikbaar, biedt voldoende ruimte voor de werkplekken en de kosten blijven binnen het beschikbare budget. Het heeft een oppervlakte van 768 vierkante meter en totaal zijn 26 kamers beschikbaar.

De naam STIP is aangedragen vanuit de bevolking. “We zochten een krachtige naam en na een oproep werden diverse namen ingediend. Hieruit werd een top-5 gevormd en uiteindelijk is STIP - steun en informatiepunt - als winnaar gekozen. Kenmerk van de STIP is dat het een laagdrempelige inloopfunctie heeft. Er is een ontmoetingsruimte, een activiteitenruimte, vergaderruimtes en spreekkamers.

Inwoners kunnen er van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur terecht voor zorgvragen over WMO, werk en inkomen, jeugd en gezin, schulddienstverlening enzovoorts. Vanwege de maatregelen rond corona kan men voorlopig alleen op afspraak op bezoek komen. Dat kan via Zorgvraag Heerde, 0578 - 69 94 99.

Meer berichten