<p>Gerrit Nikkels, directeur Nikkels Projecten (links) en wethouder Robert Scholten van gemeente Epe. </p>

Gerrit Nikkels, directeur Nikkels Projecten (links) en wethouder Robert Scholten van gemeente Epe.

(Foto: Luuk Nikkels)

Ruim tachtig nieuwe woningen Oosterhof-Zuid in Vaassen

Vaassen - Ontwikkelaar Nikkels Projecten uit Twello en de gemeente Epe zijn het op hoofdlijnen eens geworden over nieuwbouwplannen in Vaassen. Het gaat om de ontwikkeling van ruim tachtig woningen op de locatie Oosterhof-Zuid. Deze locatie ligt ongeveer tussen Wanstede en Zichtstede-Eierstreekweg. Maandag is de overeenkomst ondertekend door wethouder Robert Scholten en Gerrit Nikkels, directeur van Nikkels Projecten.

In 2009 heeft de Raad van de gemeente Epe het bestemmingsplan vastgesteld. Dit plan maakt de bouw van deze woningen in Oosterhof-Zuid mogelijk. Het bestemmingsplan geeft spelregels voor onder andere de ruimtelijke inrichting, het woningbouwprogramma en de bereikbaarheid van de locatie. Ook in de gemeentelijke Woonagenda 2019-2023 wordt Oosterhof-Zuid genoemd als uitbreidingslocatie voor woningbouw.

Nikkels Projecten heeft in de afgelopen maanden diverse percelen in en om het plangebied in eigendom verworven. De projectontwikkelaar heeft schetsen voor het stedenbouwkundig plan voorgelegd aan de gemeente. Hier is nu op hoofdlijnen overeenstemming over bereikt. Het plan kent een aantal belangrijke kenmerken zoals grote groene zones centraal in het gebied en aan de noordzijde. Historische kavelstructuren worden benadrukt met meer groen en bepalen de nieuwe verkaveling. In het noordwesten van het plan komt een hof met ruim twintig woningen.

Plan Oosterhof-Zuid bevat ongeveer driekwart aan betaalbare en middeldure koop- en huurwoningen. De verwachting is dat de goedkoopste woningen rond 200.000 euro gaan kosten. De middeldure woningen zullen waarschijnlijk rond 275.000 euro moeten opbrengen. De goedkoopste huurwoningen zullen onder de sociale huurgrens blijven. Hiermee voorziet het plan ruimschoots in de behoefte aan betaalbare woningen binnen de gemeente Epe.

Wethouder Robert Scholten: “Het is erg fijn dat we met deze stap weer een flink aantal betaalbare woningen erbij krijgen. Daarmee komen we weer voor een deel tegemoet aan een grote woonbehoefte binnen onze gemeente. Er is veel vraag naar goedkope en middeldure huizen. En op deze locatie past dat mooi in onze mooie, groene omgeving.”

Alle woningen worden grondgebonden. Dat betekent dat er dus geen appartementen gebouwd worden. De woningen zijn straks per auto bereikbaar via Zichtstede. Waar nodig wordt de Zichtstede daarom verbreed en wordt er een voetpad aangelegd. Richting Wanstede komt er ook een verbinding voor fietsers en voetgangers.

Nikkels heeft de gronden van het nabijgelegen loonbedrijf ook verworven. Dit loonbedrijf ligt aan de zuidzijde van Oosterhof-Zuid. Het loonbedrijf vertrekt binnen enkele jaren, wat de woonkwaliteit voor de omgeving ten goede zal komen. Op de locatie van het loonbedrijf zelf komen vier vrijstaande woningen. Hiervoor wordt een aparte bestemmingsplanprocedure opgestart.

In de eerste maanden van 2021 zal projectontwikkelaar Nikkels het plan presenteren aan omwonenden. Daarnaast ontwikkelt Nikkels een speciale projectwebsite voor dit plan. Zodra de plannen voor Oosterhof-Zuid klaar zijn, worden deze ter inzage gelegd. Geïnteresseerden en andere betrokkenen kunnen dan uiteraard ook reageren op de plannen. Dat geldt ook voor het plan voor de locatie van het loonbedrijf. De start hiervan is gepland vlak voor de zomer van 2021. Naar verwachting kan eind 2021 de eerste schop in de grond.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden