CDA Hattem in gesprek met Kamerlid Harry van der Molen


Foto:

CDA Hattem in gesprek met Kamerlid Harry van der Molen

Hattem -  Het CDA Hattem heeft vorige week een chatsessie gehad met Tweede Kamerlid Harry van der Molen. Het thema was ‘eenzaamheid’ en ‘voltooid leven’; onderwerpen die bij veel mensen in de samenleving leven. Namens de afdeling Hattem namen bestuursvoorzitter Henberto Remmerts, fractievoorzitter Teun Juk en steunfractielied Sigrid Mulder aan het gesprek deel. 

Tijdens de begrotingsbehandeling 2020 hield CDA-fractievoorzitter Teun Juk een pleidooi om samen een coalitie tegen de eenzaamheid te smeden. Eenzaamheid is niet alleen een probleem van ouderen. Ook bij jongeren en andere leeftijdsgroepen komt dat voor. Uit het rapport over ‘Voltooid leven’ blijkt daarnaast dat eenzaamheid ook een van de triggers is, om te verlangen naar het levenseinde.

Tijdens de chat werd van gedachten gewisseld over wat in Hattem aan deze problematiek zouden kunnen worden gedaan én hoe we een ander geluid kunnen laten horen dan ‘voltooid leven’. Het antwoord is volgens het CDA ‘zinvol leven’.

In het gesprek benadrukte Van der Molen het belang van sociale netwerken. Teun Juk: “Als CDA Hattem zijn we dan ook blij met het werk dat SWH verricht in de vorm van de huisbezoeken aan de 75-jarigen maar ook de aandacht voor de mantelzorg. Maar ook de cultuur van ‘naar elkaar omzien’ in Hattem. Dit is iets wat we graag behouden en verder willen ondersteunen”.

Daarbij wil het CDA lastige gesprekken niet uit de weg gaan. Teun Juk: “Veel mensen vinden het moeilijk om te praten over het levenseinde, over verlies, rouw en sterven”.

Dat geluid klinkt uit Hospice Hattem, daar merkt men dat er relatief weinig bekend is over het sterven en het sterfproces, ook onder professionals. Deze boodschap konden de Hattemse CDA’ers overbrengen in het gesprek. Van der Molen herkende deze situatie en liet weten dat hier met een recente motie aan gewerkt wordt. Daarnaast werd de Kamerfractie ook opgeroepen om ruimte te maken voor de moeilijkere fases in een mensenleven, met initiatieven zoals palliatief verlof en rouwverlof.

Henberto Remmerts: “Al met al kijken we terug op een opbouwend gesprek waar we ook lokaal vervolg aan willen geven”. 

Het gesprek over een zinvol leven zou een passende plek moeten krijgen in de uitwerking van het plaatselijk beleid over waardig ouder worden, vindt het CDA. Het pleidooi voor ‘samen een tegen eenzaamheid, bleek actueel. Teun Juk: “Preventie hierin is heel belangrijk. Het zit vaak in hele kleine dingen. Als je samen met de buurvrouw de krant leest, dan kun je die in de bus gooien maar je kunt ook aanbellen even een kort praatje maken en de krant afgeven. Misschien ben jij wel de eerst die de buurvrouw die dag ziet.” 

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden