<p>Van links af Jack de Reus (Zone.college), Berend Klein (Groene Veluwe), Abiam van Triest (Groen Uitzendburo), Petra Westerhoff (UWV) en Herbert de Witte (Zone.college).&nbsp;</p>

Van links af Jack de Reus (Zone.college), Berend Klein (Groene Veluwe), Abiam van Triest (Groen Uitzendburo), Petra Westerhoff (UWV) en Herbert de Witte (Zone.college). 

(Foto: )

Samenwerking voor omscholing tot kansrijk beroep van hovenier

Hattem / Heerde / Epe - Groen Uitzendburo, Zone.college, Opleidingscentrum Groene Veluwe en het UWV werken samen aan een programma voor mensen die zich laten omscholen tot aankomend hovenier. 

Vorige Afgelopen week zijn de eerste vijftien deelnemers gestart. Zij volgen de komende drie maanden, twee dagen per week de opleiding Aankomend Hovenier. De overige drie dagen in de week lopen de deelnemers stage om de geleerde theorie in de praktijk toe te passen. Na een succesvolle stage ontvangen de deelnemers een arbeidsovereenkomst voor de duur van minimaal zes maanden vanuit Groen Uitzendburo.

Met de opleiding, die door het Zone.college en Groene Veluwe wordt verzorgd, leren de deelnemers alles over planten, bodemkunde en bemestingsleer. Daarnaast doen ze ook praktische vaardigheden in de aanleg op, zoals beplanten, snoeien en bestraten. De opleiding wordt afgesloten met een praktijkexamen. Als de deelnemers hiervoor slagen ontvangen ze het erkende branche-certificaat Aankomend Hovenier van de VHG.

Het UWV en de verschillende arbeidsmarktregio’s werken samen met de eerder genoemde opleidingscentra om duurzame inzetbaarheid te vergroten. Het beroep hovenier staat op de lijst van kansrijke beroepen van het UWV. Dit betekent dat de kans dat iemand werkt vindt in deze functie aanzienlijk is. 

De lijst met kansrijke beroepen staat hier: https://www.uwv.nl/overuwv/Images/kansrijke-beroepen.pdf

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden