CDA-Kamerlid Evert-Jan Slootweg brengt bezoek aan Hattem


<p>Van links af CDA-Kamerlid Evert-Jan Slootweg, Mirjam Weitkamp (Zoethout) en wethouder Martijn Hospers</p>

Van links af CDA-Kamerlid Evert-Jan Slootweg, Mirjam Weitkamp (Zoethout) en wethouder Martijn Hospers

CDA-Kamerlid Evert-Jan Slootweg brengt bezoek aan Hattem

Hattem – CDA-Tweede Kamerlid Evert Jan Slootweg was vorige week op werkbezoek bij bij wethouder Martijn Hospers voor een werkbezoek. 

Beide bezochten Zoethout Samen voor jou, waar ze met directeur Mirjam Weitkamp spraken over de organisatie van de zorg in Nederland. Daarnaast spraken Slootweg en Hospers over de financiering van onderwijshuisvesting en de financiële tekorten in de jeugdzorg. 

Slootweg staat ook voor de verkiezingen van maart op de kieslijst. Hij is binnen de fractie financieel specialist en is goed thuis in het zorglandschap. In het gesprek met Zoethout bleek weer de complexiteit van dat landschap: de doelgroep die Zoethout bedient, maakt dat de organisatie te maken heeft met verschillende wetten, instanties en regio’s voor de financiering van de zorg. 

Daarnaast vroeg wethouder Hospers aandacht voor zijn portefeuille onderwijs: “Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de bouw van scholen. Omdat schoolgebouwen aan steeds strengere eisen moeten voldoen, lopen de bouwkosten snel op. In Hattem gaan we drie scholenclusters bouwen. Als ik kijk wat dat kost en wat we voor die taak krijgen, dan zie ik dat we grofweg de helft krijgen van wat we nodig hebben. Dat kan niet. Wij willen goede scholen bouwen voor onze jeugd en ik verwacht dat het rijk ons daartoe in staat stelt.” 

Slootweg: “Ik was me bewust van dit probleem bij het voortgezet onderwijs, maar Hattem laat zien dat de bekostiging ook bij het primair onderwijs ontoereikend is.” 

Ook vroeg Hospers aandacht voor de jeugdzorg. Hij is voorzitter van de jeugdregio Midden IJssel/Oost Veluwe, een samenwerkingsverband van acht gemeenten. “Onlangs heeft het bureau AEF, in opdracht van het rijk en gemeenten, een langverwacht rapport uitgebracht over de kosten van de jeugdzorg. Daarin werd bevestigd wat gemeenten al jaren zeggen: de jeugdzorg leidt tot grote financiële tekorten bij gemeenten. Uit het onderzoek blijkt dat gemeenten, ook na optimalisaties, een jaarlijks tekort hebben van 1,3 tot 1,5 miljard euro op jeugdzorg. Dat leidt tot hele grote problemen, waar het hele voorzieningenniveau van gemeenten onder lijden. Het kabinet heeft de oplossing voor dit probleem doorgeschoven naar de volgende kabinetsperiode. Ik roep alle politieke partijen, en vandaag specifiek het CDA, om verantwoordelijkheid te nemen voor dit probleem tijdens de komende coalitieonderhandelingen. Wij willen ons werk goed doen. Stel ons dan ook in staat om dat werk goed te doen.”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden