Koppel-Swoe opent nieuwe kinderopvang Boeffies


Foto:

Koppel-Swoe opent nieuwe kinderopvang Boeffies

Epe - Welzijnsorganisatie Koppel-Swoe  heeft een nieuwe kinderopvang geopend: Boeffies. De opvang is te vinden bij Kindercentrum Kanjers aan de Sint Crusiusweg in Epe. 

De afgelopen maanden kwamen er zoveel aanmeldingen binnen voor de kinderopvanglocaties van Koppel-Swoe, dat kinderen niet meer bij de huidige groepen geplaatst konden worden.

Boeffies is de nieuwe verticale 0 tot 4 kinderopvanggroep van kindercentrum Kanjers. In verticale opvang zitten kinderen van verschillende leeftijden in één groep. Kindercentrum Kanjers heeft hierdoor een buitenschoolse opvang, een peuterspeelzaal en twee groepen kinderopvang onder één dak. De kinderen kunnen samen met de kinderen van Banjers kinderdagopvang en Bikkels peuterspeelzaal buiten spelen.

Pedagogisch medewerkers Olga en Maaike zijn trots op de nieuwe opvang. “De inrichting van de ruimte doet huiselijk en warm aan. We hebben gestreefd naar hetzelfde gevoel en uitstraling als bij de bestaande groepen van Kanjers.”

Alle ouders zijn gevraagd om een naam te verzinnen voor de nieuwe Eper kinderopvanglocatie. “De ouders die deze verzonnen hadden, hebben een leuk speelgoedpakket overhandigd gekregen.”

Koppel-Swoe is blij met deze groei en uitbreiding. Hester Rook, leidinggevende van de afdeling kinderopvang: “De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in scholing van de pedagogisch medewerkers. Onze pedagogisch medewerkers vangen kinderen liefdevol en geduldig op. Ze trekken hierbij natuurlijk nauw samen op met de ouders van de kinderen.”

Boeffies is al weer de vierde 0 tot 4 groep van Koppel-Swoe in de gemeente Epe. Olga en Maaike: “Het is mooi om te zien dat er zoveel ouders zijn die voor onze opvanglocaties kiezen. Net als bij de andere Koppel-Swoe-locaties mogen kinderen hier zichzelf zijn. Ze leren van elkaar en de inrichting van de diverse groepen met meerdere verschillende hoeken en het ruime buitenplein zorgen voor extra uitdagingen. Kinderen kunnen met een vertrouwd gevoel bij de kindercentra van Koppel-Swoe worden gebracht.”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden