Onderzoek Gemeente Epe naar haalbaarheid woningbouw ’t Slath

Onderzoek Gemeente Epe naar haalbaarheid woningbouw ’t Slath

Epe - De gemeente Epe begint een onderzoek naar de haalbaarheid van woningbouw op ‘t Slath. 

Epe wil flink aan de slag met de woningbouwopgave voor de komende tien jaar omdat de vraag naar woningen blijft groeien. De woningbouwopgave is afgelopen jaar nieuw vormgegeven en daardoor zijn ruimere aantallen woningen mogelijk. Eén van de mogelijke locaties is ’t Slath.  

’t Slath is het gebied gelegen tussen de Brinkgreverweg, Dijkhuizerweg en Lange Veenteweg. De gemeente wil inwoners en belangstellenden graag betrekken bij het maken van plannen. Maar dan moet wel in kaart zijn gebracht welke (on)mogelijkheden er zijn. Het college van B en W vraagt nu aan de raad een voorbereidingskrediet om te starten met een archeologisch onderzoek en aansluitend een haalbaarheidsonderzoek.

Voor de onderzoeken heeft het college geld gevraagd aan de gemeenteraad. Het geld in de vorm van een voorbereidingskrediet is nodig om te onderzoeken welke mogelijkheden er liggen voor ontwikkeling van woningbouw. Deze onderzoeken zijn nog geen garantie voor daadwerkelijke uitvoering van het plan. 

Om de mogelijkheden voor dit gebied in kaart te brengen, moet eerst een archeologisch onderzoek plaatsvinden. Daarvoor is het nodig proefsleuven te graven. De uitkomst daarvan is van wezenlijk belang voor de invulling van het gebied; wat kan waar en hoe? Vervolgens wordt een quickscan uitgevoerd naar de financiële en stedenbouwkundige mogelijkheden voor woningbouw in dit gebied.

Op basis van de quickscan wordt uiteindelijk gekeken in welke mate woningbouw mogelijk is, zowel ruimtelijk, als financieel. Bij het maken van de plannen worden bewoners betrokken. Daarover wordt op tijd gecommuniceerd. De uitkomst van de haalbaarheidsstudie en de verdere stappen worden te zijner tijd aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd.

In 2006 heeft de gemeente al contracten gesloten met de Ontwikkelingscombinatie Epe B.V. (OCE). De eerdere plannen voor dit gebied zijn toen niet doorgegaan omdat deze niet haalbaar waren - het bestemmingsplan is door de Raad van State vernietigd.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden