‘Wiesneus’ ook op school Wereldwijs


Hans van Ark reikte het eerste exemplaar uit aan directeur Henk van de Visch
Hans van Ark reikte het eerste exemplaar uit aan directeur Henk van de Visch (Foto: Jan Nitrauw )

‘Wiesneus’ ook op school Wereldwijs

Heerde - ‘Ik heb zat ehad”, zegt Jelte van Ark op de vraag wat hij bij opa en oma van Ark na het eten mag zeggen in plaats ‘Ik heb genoeg gehad’. Waarmee Jelte aangaf dat opa Hans van Ark niet alleen met woorden belijdt dat het dialect hem dierbaar is maar het ook aan volgende generaties door geeft. Want dat is de enige manier om de kennis van het Saksische dialect door te geven.

(door Jan Nitrauw)

Hans van Ark reikte op de school Wereldwijs in Heerde het eerste nummer uit van het kleurrijke blad ‘Wiesneus’ waarin kinderen op een speelse manier met spelletjes en puzzels kennis maken met het Saksische dialect. Een inventarisatie van Hans bij de presentatie leerde dat de kinderen van Wereldwijs meerdere talen spreken.

Hans legde dan ook uit dat het Saksisch een eigen taal is. Een taal waarin hij zichzelf verdiept heeft door de dialectcursus gegeven door Herman Visser te volgen. “We hebben de nodige inspanningen verricht om het blad ook in de gemeente Heerde op de scholen en in bibliotheken te krijgen. Ook de scholen in andere gemeenten op de Oost-Veluwe kunnen het blad krijgen”, meldt Jan van Leeuwen namens de stichting Dialect.

Hans van Ark geeft dialectles uit Wiesneus op Wereldwijs

De gratis dialectkrant wordt verzorgd door een aantal dialectkringen uit Overijssel en Gelderland en met provinciale steun uitgebracht. “Mede vanuit zijn positie van lid van de Provinciale Staten leek Hans van Ark ons de aangewezen man om ‘Wiesneus’ op de eerste school in de gemeente Heerde te overhandigen”, zegt Jan van Leeuwen.

En die kweet zich met veel enthousiasme van deze opdracht. Hans van Ark las de tekst van het lied Stoplicht voor en leerde de kinderen een een paar kneepjes van het Veluws dialect. Hij vertelde bijvoorbeeld ook dat de lange ‘ij’ in het Veluws dialect een ie wordt, vandaar dat het blad niet Wijsneus heet, maar Wiesneus. “Maar dit geldt weer niet voor de korte ei. Een Veluwse kip legt gewoon een ei en geen ie”, doceerde Hans van Ark.

IJsselacademie

Het blad ‘Wiesneus’ wordt uitgegeven door de IJsselacademie. “Door middel van het lezen en spelen in het dialecttijdschrift Wiesneus wordt het cultuurgoed streektaal onder de aandacht van kinderen gebracht. Kinderen ervaren dat streektaal net als het standaard Nederlands een volwaardige taal is. Naast het culturele aspect speelt het taalverrijkende een rol. Voorlezen in de streektaal doet een appèl op het analytisch denkvermogen van kinderen. De taalvergelijking biedt een stimulans voor de algemene taalontwikkeling”, aldus de motivatie van de organisatie.

Volgens de stichting Dialect was de uitgave van ‘Wiesneus’ in Drenthe en de Achterhoek een succes en nu wordt ook de Oost-Veluwe meegenomen in de verspreiding. “Wij gaan nu ook stukken aanleveren voor de volgende ‘Wiesneus’ en indien nodig doen we ook vertaalwerk”, meldt Jan van Leeuwen van de stichting Dialect over de volgende stap.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden