<p>&nbsp;Van links af wethouder Stephan Nienhuis, wethouder Wolbert Meijer, Maarten Reeze en Henk Bakker (beide namens Van Wijnen Projectontwikkeling) op het terrein van de oude gemeentewerf. &nbsp;</p>

 Van links af wethouder Stephan Nienhuis, wethouder Wolbert Meijer, Maarten Reeze en Henk Bakker (beide namens Van Wijnen Projectontwikkeling) op het terrein van de oude gemeentewerf.  

Gemeente Heerde en Van Wijnen tekenen samenwerkingsoverkomst centrumontwikkeling

Heerde - De gemeente Heerde en Van Wijnen Projectontwikkeling hebben op vrijdag een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de ontwikkeling van het centrumgebied van Heerde. Hiermee is een belangrijke mijlpaal gezet in de verdere ontwikkeling van het centrum van dit dorp.

In de samenwerkingsovereenkomst maken beide partijen afspraken over de ontwikkeling van het terrein van de voormalige gemeentewerf, dat ligt tussen de Bonenburgerlaan en het Van Meurspark, en de samenwerking voor de andere locaties in het centrum, waarbij vooral het pand van Van Setten en van Loenen in het oog springt. De andere locatie betreft die van groenteboer Van der Belt en de voormalige ABN-AMRO locatie.

Met deze samenwerkingsvorm wordt gewerkt aan een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van het centrum, wat ook past binnen de centrumvisie van de gemeente. Met de overeenkomst is ook de financiële verantwoordelijkheid onderling afgestemd en kan de gemeenteraad geld beschikbaar stellen voor de volgende stappen.

De samenwerking moet uiteindelijk leiden tot een aantrekkelijk en levendig centrum met wonen in de nabijheid van het centrum en waarbij het park verbonden wordt met het centrum.

Nu de overeenkomst is getekend, begint de ontwikkelfase. Hierin worden de eerste plannen voor verschillende locaties verder uitgewerkt. Hierbij gaat het om woningbouw, maar deels ook om een commerciële invulling op de begane grond.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden