Project Bloemstraat in Heerde biedt ruimte voor jonge huurders

Heerde - Het bouwproject aan de Bloemstraat biedt extra mogelijkheden voor jonge huurders die moeilijk zelfstandig woonruimte kunnen vinden. De gemeente heeft met Triada een afspraak gemaakt om hier een pilot voor te starten. Mocht dit een succes worden, dan kan deze manier van werken verder worden uitgerold

Binnen het project Bloemstraat worden 35 sociale huurwoningen gebouwd. Zeventien hiervan zijn kleinere huurwoningen voor de doelgroep jongeren tot 23 jaar. Deze worden met voorrang toegewezen aan jongeren met een laag inkomen.

Om deze woningen ook later beschikbaar te houden voor deze doelgroep, krijgen ze een huurcontract voor vijf jaar. Dit kan eenmalig met twee jaar worden verlengd, als dit noodzakelijk is. Na deze periode krijgen deze jongeren geen vervangende woonruimte aangeboden. Ze moeten dus zelf op zoek naar andere woonruimte, maar wel houden ze hun inschrijfduur als woningzoekende.

Eind april start de verhuur, waarna in juni of juli de oplevering aan de eerste huurders plaatsvindt.

55-plus

De overige achttien woningen aan de Bloemstraat betreft levensloopgerichte woningen. Om de doorstroom te bevorderen, worden deze met voorrang toegewezen aan huurders van Triada van 55 jaar en ouder.

Duurzaam

De nieuwe woningen worden duurzaam gebouwd. Zo krijgen ze een zeer goede isolatie, een gasloze installatie met een hoog rendement en zonnepanelen. Ook wordt de Bloemstraat voorzien van veel groen, waarmee de straat een parkwijkuitstraling krijgt. Hiermee past het project goed binnen de filosofie van Cittaslow (het internationale keurmerk voor gemeenten waar het leven goed is), waar duurzaamheid en een mooie omgeving belangrijke onderwerpen zijn.

Prestatieafspraken

Met deze pilot wordt uitvoering gegeven aan de prestatieafspraken die de gemeente Heerde en Triada hebben gemaakt. Hierin staan onder andere afspraken over het huisvesten van groepen die daarin niet zelfstandig kunnen voorzien. 

Meer berichten