<p>Vier Hattemers kregen een koninklijke onderscheiding uitgereikt.</p>

Vier Hattemers kregen een koninklijke onderscheiding uitgereikt.

(Foto: )

Lintjesregen in Hattem

Hattem - Tijdens de jaarlijkse lintjesregen, een dag voor Koningsdag, zijn vier Hattemers koninklijk onderscheiden.

Burgemeester Marleen Sanderse bracht de onderscheiding langs bij Rob Mackaaij. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij heeft jarenlang gewerkt bij de Spoorwegpolitie, die is opgegaan in het Korps Landelijke Politiediensten. Hij deed meer dan van zijn functie(s) verwacht mocht worden en heeft tijdens zijn loopbaan deelgenomen aan drie internationale missies naar Cyprus, Soedan en Georgië. Hij was ook vrijwilliger van het algemeen bestuur van het Thuisfrontcomité Koninklijke Marechaussee en Politie. Ook is hij vrijwilliger bij het Fanfare Korps Ons Genoegen in Hattem.

Ook Sieneke Bouwknegt-Hoekman werd Lid in de Orde van Oranje Nassau. Ze heeft vele jaren mantelzorg verleend aan haar meervoudig gehandicapte dochter Ilse en, na diens verhuizing naar de IJsselbolder in Zwolle, veel vrijwilligerswerk verzet bij en voor de IJsselbolder en de Centrale Verwantenraad van Frion. Daarnaast heeft ze zich jarenlang ingezet bij de Telefonische Hulpdienst Zwolle en Slachtofferhulp Nederland.

Fred Otsen ging maandag voor een vergadering naar de Kromhoutkazerne in Utrecht. Hier werd hij niet opgewacht door zijn gespreksgenoten, maar door de Minister van Defensie, Ank Bijlevelden werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau met de zwaarden.

Otsen is beroepsmilitair en werkzaam bij de Koninklijke Landmacht Zijn militaire carrière is een continue aaneenschakeling van excellent werken. Hij heeft meermaals, en voor maanden achter elkaar, een functie moeten waarnemen naast zijn eigen functie. Gedurende zijn loopbaan is hij tweemaal uitgezonden naar het voormalig Joegoslavië en eenmaal naar Afghanistan. Daarnaast was hij jarenlang voorzitter van de Toerclub Hattem en is hij nauw betrokken bij het Hattemer Comité 4 en 5 mei en de veteranenactiviteiten in Hattem.

De uitreiking van de onderscheiding aan Henderikus Cazemier werd samen met burgemeester Wiggers van Heerde gedaan: hij woont namelijk in de gemeente Heerde, maar voert zijn vrijwilligerswerkzaamheden vooral in de gemeente Hattem uit. Hij heeft als (vice-)voorzitter bij het Rode Kruis (afdeling Hattem-Wapenveld) de afdeling nieuw leven ingeblazen. Hij is actief bij de Hattemse hockeyclub HMCH en Business Golf in Hattem. Bij de Lionsclub Hattem was hij bestuurder en president. Verder is hij actief voor Opoe’s House of Music in Hattem en het Hattemse New Orleans en OBS het Palet .

Meer berichten