Foto: Joop Luimes

Vijf koninklijke onderscheidingen in Epe

Vijf inwoners van de gemeente Epe hebben maandag een koninklijke onderscheiding gekregen. Burgemeester Tom Horn ontving hen door corona niet in het gemeentehuis maar reikte de lintjes coronaproof aan de voordeur thuis uit.

Lid in de Orde van Oranje Nassau

Jan Haverkort uit Epe verricht sinds de jaren 70 vrijwilligerswerk, maar is in de gemeente Epe actief sinds 1998. Toen trad hij toe tot Rotary Club Epe en hier heeft hij meerdere functies bekleed. Hij was initiator en organisator van het Nieuwjaarsconcert Epe; dit concert wordt sinds 2000 gehouden in de Grote Kerk.

Daarnaast is hij penningsmeester van het Kulturhus EGW; hij heeft zich met hart en ziel ingezet voor het gebouw, de inrichting, de huurders en de vele vrijwilligers waardoor het Kulturhus EGW. Hij heeft de Robert F.W. Bruinsma Stichting opgezet, die zich bezighoudt met het ondersteunen van jong muzikaal toptalent.
In 2014 is de heer Haverkort toegetreden tot de Stichting ZilverSchild; een stichting die postactieven van de ABN AMRO bank een collectieve zorgverzekering biedt. Sinds 2019 is hij bestuurslid van Energie Coöperatie Epe.

Ben Jonker uit Epe is in de jaren 80 begonnen met vrijwilligerswerk bij de Wilhelminavereniging; ruim 10 jaar heeft hij de functie van voorzitter bekleed met als hoogtepunt 50 jaar bevrijding in 1995. In 1995 was hij zeer actief betrokken bij de oprichting van het Sint Maartensgilde en hij heeft zich tien jaar ingezet om het Gilde een plaats te geven in de Eper samenleving.

Daarnaast is hij oprichter van de Veluwse Midwienterhoornblazers in 1998 en in 2013 is mede op zijn initiatief de Federatie van Gelderse Midwinterhoorngroepen opgericht.

Ook was hij medebestuurslid van de Tafel Historie van de Nieuwe Eper Sociëteit en heeft hij zich ingezet voor het monument voor de familie van Essen, een familie die in de Tweede Wereldoorlog veel risicovol verzetswerk heeft verricht. Dit monument is in 2019 onthuld.

Momenteel is hij nog lid van de Raad van Advies van Yarden, pastoraal medewerker bij de Grote Kerk en voorzitter van de Stichting Eper Carillon.

Henk van Essen uit Epe is sinds 1989 lid van Volkstuinvereniging Het Hoge Land en in 1990 toegetreden tot het bestuur. Hij kan wel bestempeld worden als ‘onzichtbare’ vrijwilliger; dagelijks aanwezig met een helpende hand voor iedereen, maar toch ook met een wakend oog. Hij spendeert gemiddeld 20 tot 25 uur per week bij de volkstuinvereniging.
Daarnaast is hij mantelzorger voor zijn vrouw; zij is sinds 1987 ziek en sinds 2008 volledig gekluisterd aan een rolstoel. De heer Van Essen is vanwege zijn eigen gezondheid jaren geleden afgekeurd, na een ontstoken alvleesklier en een herseninfarct, maar is volledig hersteld en wil zijn medemens waar het kan altijd met raad en daad terzijde staan.

Henk Remmerts uit Epe verricht vrijwilligerswerk voor Volkstuinvereniging Het Hoge Land. Als secretaris/penningmeester is hij al twintig jaar actief bij deze vereniging. Hij heeft de financiële administratie geheel geautomatiseerd; bewaakt de begroting en de verschillende geldstromen van diverse fondsen. Als secretaris zorg hij voor de correspondentie naar leden en andere instanties en is hij verantwoordelijk voor het archief. Ook verzorgt hij het jaarverslag en de notulen van de ledenvergaderingen.

Ook is hij sinds 2006 administrateur voor Wijkvereniging Burgerenk en al twintig jaar penningmeester van Antennevereniging De Burgerenk.

Ridder in de Orde van Oranje Nassau 

Jan van Mossel uit Epe is sinds 1994 vrijwilliger binnen de kerkelijke gemeenschap, voornamelijk binnen de Hervormde Gemeente Goede Herderkerk in Epe, waarvoor hij diverse functies heeft bekleed. Zijn buitengewone kennis van kerkelijke zaken, ervaring en bestuurlijke kwaliteiten hebben ertoe geleid dat hij daarnaast vanaf 2000 een groot aantal functies in de lokale, regionale en landelijke ambtelijke vergaderingen en commissies van de Protestantse Kerk heeft mogen vervullen.

Ook was hij penningmeester van het Cultuurplein Noord Veluwe. Momenteel heeft hij nog zitting in de Raad van Advies van Yarden Uitvaartorganisatie en is hij vrijwilliger bij de Stichting Veluws Streekmuseum Hagedoorns Plaatse.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden