<p>Van boven naar beneden en van links naar rechts: de heer Bijsterbosch, de heer Lokhorst, mevrouw Weishaupt, de heer Stijf, de heer Hanekamp, mevrouw Nijmeijer, de heer Cazemier en burgemeester Wiggers.</p>

Van boven naar beneden en van links naar rechts: de heer Bijsterbosch, de heer Lokhorst, mevrouw Weishaupt, de heer Stijf, de heer Hanekamp, mevrouw Nijmeijer, de heer Cazemier en burgemeester Wiggers.

(Foto:)

Zeven lintjes uitgereikt in Heerde

Zeven inwoners van de gemeente Heerde hebben tijdens de jaarlijkse lintjesregen een Koninklijke Onderscheiding opgespeld gekregen door burgemeester Jan Willem Wiggers. Vanwege corona bezocht de burgemeester de gedecoreerden thuis. Allen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Tiemen Bijsterbosch is al vele jaren actief op verschillende gebieden. Centraal daarin staan zijn activiteiten bij toerclub Heerde. Zo is hij al 17 jaar lang de drijvende kracht achter de jaarlijkse fietsvierdaagse. Maar liefst 23 jaar lang was hij begeleider van de wekelijkse fietstochten van de seniorengroep, waarbij het niet alleen routes plande, maar ook aanspreekpunt was bij calamiteiten en voor de ‘lief en leed’.

Hij heeft zich ook actief ingezet voor de Samenloop voor Hoop in Heerde in 2016. Ook de Vrij Evangelische Kerk in Heerde rekent de heer Bijsterbosch tot de actieve vrijwilligers. Tenslotte is hij ook een gewaardeerd vrijwilliger bij ‘Streek Evenementen’, dat regionale evenementen organiseert.

Dirk Lokhorst zet zich als vrijwilliger breed in voor de samenleving. Bijvoorbeeld voor tennisvereniging HLTC, als administrateur. Hij is ook een gewaardeerd vrijwilliger bij vereniging Humanitas, bij de Thuisadministratie. Op kerkelijk gebied was hij actief binnen de gereformeerde kerk, als penningmeester van de Commissie van Beheer. Hij is ook penningmeester van de Vereniging van Eigenaren van woon- en zorgcomplex Heerderhaegen in Heerde, bij de Stichting Gehandicapten Belangen Noord Oost Veluwe en bij de Heerder Soos.

Janneke Weishaupt-Kruizinga is sinds 1975 intensief betrokken bij de Baptistengemeente in Apeldoorn. De lijst van taken die ze daar ten uitvoerde is bijna onuitputtelijk. Zo was ze van 1975 tot 2016 bestuurslid binnen het Vrouwencontact, waarvan de laatste zeven jaar als voorzitter, was ze lid van Raad, was ze crècheleidster en was ze vandaaruit afgevaardigde in de jeugdraad, en was ze leidster van de zondagsschool. En nog altijd vervult ze allerlei taken binnen de Baptistengemeente. Verder zet ze zich in voor het voormalige verpleeghuis De Wendhorst en het huidige Hofje Wendakker in Heerde. Tenslotte is ze lid van het collectecomité van de Nierstichting, en collecteert ze voor het Longfonds en het Reumafonds in Heerde.

Dick Stijf is zestig jaar letrokken geweest bij de Schaapskudde Epe-Heerde. Dat betekent dat hij hier al op zijn 15e mee begon. Zo is hij schaapscheerder tijdens het jaarlijkse schaapscheerdersfeest. Sinds 1995 is Dick Stijf een betrokken vrijwilliger van de Nederlands Hervormde Kerk in Wapenveld, waar hij diverse functies bekleedde. Verder is hij een actief lid bij de vogelvereniging De Vriendschap in Heerde, waar hij onder meer zes jaar bestuurslid-penningmeester was en een van de organisators van de grote jaarlijkse tentoonstellingen. Tenslotte is de heer Stijf ook al jarenlang vrijwilliger bij verzorgingscentrum Rehoboth in Wapenveld.

Bert Hanekamp heeft zich in zijn betaalde baan bij Rozendal elektro buitengewoon ingezet. Hij was door zijn positieve houding de spil in het bedrijf en heeft jonge mensen enthousiast gemaakt voor het vak en daarin opgeleid. Sinds 1980 is hij vrijwilliger bij molen De Vlijt in Wapenveld. Naast de functie van molenaar is hij ook actief in verschillende commissies en organiseerde hij meerdere evenementen. Ook is op zijn aandringen een start gemaakt met Vriezes erfgoed in Wapenveld. Verder hielp hij ook problemen op te lossen bij de molen in Veessen wanneer die zich voordeden.

Bij verschillende evenementen in de gemeente Heerde, zoals de Kerstviering op de Renderklippen en de jaarlijkse Paddendagen installeerde hij de geluidsinstallaties en leidingen. Bij Solexclub Olde Ploffie uit Nieuwleusen was hij vele jaren bestuurslid.

Behalve dat hij al eerder mantelzorger was voor molenaar Vrieze, is hij ook binnen de eigen familie mantelzorger.

Aaltje Nijmeijer-Van de Vosse is sinds 1980 actief betrokken bij de Hervormde kerk in Vorchten. Zo gaf zij leiding, hielp in de kindernevendiensten en organiseerde oudermiddagen. Sinds 1994 is mevrouw Nijmeijer betrokken bij Tafeltje Dekje Wapenveld en vanaf 2001 heeft zij het coördinatorschap op zich genomen. Bij Vrouwen van Nu, afdeling Heerde, is ze algemeen bestuurslid (met als extra taak ledenadministrateur) en contactpersoon tussen de leden en het bestuur. Ook is ze ledenadministrateur voor het landelijk bestuur.

Bij woonzorgcentrum Rehoboth is een zeer gewaardeerde vrijwilliger: ze bezoekt bewoners, schenkt koffie en helpt in het winkeltje. Naast haar vrijwilligersactiviteiten was mevrouw Nijmeijer mantelzorger voor haar ouders en voor andere hulpbehoevenden.

De uitreiking van de onderscheiding aan Henderikus Cazemier werd samen met burgemeester Sanderse van Hattem gedaan: hij woont namelijk in de gemeente Heerde, maar voert zijn vrijwilligerswerkzaamheden vooral in de gemeente Hattem uit. Hij heeft als (vice-)voorzitter bij het Rode Kruis (afdeling Hattem-Wapenveld) de afdeling nieuw leven ingeblazen.

Al sinds 2000 zet hij zich in diverse functies in voor de Hattemse hockeyclub HMCH. Ook is hij secretaris van het zakelijke netwerk Business Golf in Hattem.

Bij de Lionsclub Hattem was hij bestuurder en president. Momenteel is hij zone-voorzitter. Landelijk heeft hij zich ingezet als webmaster en lid van de commissie Communicatie & Media. Binnen Rond Uit Hattem was hij van 2012-2016 voorzitter van de evenementenorganisatie en is hij nog altijd vrijwilliger.

Op muzikaal gebeurt promoot hij nieuw talent als secretaris bij de stichting Opoe’s House of Music in Hattem en via het jaarlijkse Hattemse New Orleans Festival. Hij was ook vrijwilliger bij OBS het Palet .

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden