<p>Het conceptontwerp voor de nieuwe mfa Wapenveld op de plek van de tennishal.</p>

Het conceptontwerp voor de nieuwe mfa Wapenveld op de plek van de tennishal.

(Foto: BDG Architecten)

Hof van Cramer wordt dynamisch hart

Wapenveld - “Ik verwacht dat de nieuwe Hof van Cramer een dynamisch gebeuren gaat worden”. Dat zegt Frans Dubois, de voorzitter van de Hof van Camer die samen met zijn bestuur is betrokken bij de realisering van de nieuwe multifunctionele accommodatie in het centrum van Wapenveld. “Het is een hele uitdaging om mee te denken met zaken die niet ons dagelijks werk zijn”, licht Frans daarbij toe.

(door Jan Nitrauw)

Dubois en zijn bestuur zijn dan ook blij met de aanpak van het bureau ABC Nova dat in opdracht van de gemeente Heerde het hele proces begeleid.

“Het proces is niet makkelijk, je hebt heel veel spelers en belangen. Maar iedereen krijgt van ABC Nova de ruimte voor zijn of haar inbreng. Ze hebben een duidelijke structuur en dat is nodig ook. Want met het vorderen van de plannen, worden de deelnemende partijen ook steeds meer gedwongen om na te denken over de details van de toekomstige samenwerking. Voor iedereen geldt de vraag: hoe gaan we dat mooie complex gebruiken?”, vertelt voorzitter Dubois.

“Iedereen wil met elkaar de rit afmaken, dat geeft heel veel energie”

Na het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie, heeft de gemeenteraad vorig jaar september een voorbereidingskrediet van 845.000 euro beschikbaar gesteld. In overleg met betrokken partijen is onlangs de architectkeuze gemaakt. Drie bureaus hebben hiervoor een conceptontwerp ingediend waarbij de keuze is gevallen op BDG Architecten uit Zwolle. Hun voorzet om de Hof van Cramer, de huisartsenpost, een nieuwe sporthal en brandweerkazerne in de mfa onder te brengen kan nu verder uitgewerkt worden. Uiteindelijk zal de gemeenteraad het groene licht moeten geven voor de investering die nodig is om de plannen op de locatie van de tennishal in het centrum te realiseren. De verwachting is dat dit jaar nog nodig is voor de uitwerking en de verdere planvorming en men in 2022 kan beginnen met de uitvoering van het omvangrijke complex.

Dorpsplan Wapenveld

En daarmee wordt een grote wens uit het Dorpsplan dat in 2011 werd gemaakt, ook uitgevoerd. Als pilot werd in 2014 de Hof van Cramer in de bibliotheek aan de Putterweg geopend. Na een verbouwing werden hier ook de maatschappelijke activiteiten vanuit het Drieluik aan de Nachtegaalweg ondergebracht. De Dorpsraad pleitte toen al voor een mfa in het centrum om zo bij te dragen aan de leefbaarheid en ondernemersklimaat in Wapenveld. De Dorpsraad startte toen zelf een verkenning naar de belangstelling waarvoor zo’n veertig gesprekken werden gevoerd.

Vertegenwoordigers

In de kerngroep die door de gemeente in het leven is geroepen, hebben Gerald Wagenaar namens de Dorpsraad en Hendrik Augustinus namens de Hof van Cramer zitting. “En dat is echt professionele inbreng, Hendrik ontpopt zich als de rekenmeester”, lacht Frans Dubois. Die naarmate het proces vordert een belangrijke conclusie trekt: “Iedereen wil met elkaar de rit afmaken, dat geeft heel veel energie”.

Meer berichten