VluchtelingenContact Hattem zoekt begeleiders en taalcoaches

Hattem – Stichting Vluchtelingen Contact Hattem is op zoek naar vrijwilligers voor het begeleiden van vluchtelingen met een verblijfsvergunning en het geven van hulp bij het leren van de Nederlandse taal. In coronatijd gebeurt dit veelal met behulp van videobellen en internet.

Vluchtelingen Contact Hattem helpt vluchtelingen die in Hattem een woning hebben toegewezen gekregen bij het integreren in de samenleving en het leren van de Nederlandse taal. 

Vanaf de eerste lockdown in maart vorig jaar hebben de begeleiders en taalcoaches een nieuwe manier moeten vinden om contact te zoeken en te onderhouden met de vluchtelingen Dat contact is nog belangrijker geworden door de dreiging van vereenzaming en het vergroten van de taalachterstand. Met name het sociale contact en daarmee het Nederlands spreken, is nog belangrijker geworden. Maar ook het helpen bi het correct invullen van formulieren (verzekeringen en toeslagen) is van wezenlijk belang. 

Vrijwilligers voor Maatschappelijke begeleiding houden zich vooral bezig met praktische hulp. Bijvoorbeeld het begeleiden bij het inrichten van de woning, het afsluiten van verzekeringen, het vinden van een huisarts, het vinden van passend onderwijs en overige basisvoorzieningen én kennismaking met de lokale samenleving. Nieuwe vluchtelingen krijgen een vast contactpersoon die hen hierin ondersteunt. De bedoeling is dat mensen zo snel mogelijk zelfstandig hun weg weten te vinden in de gemeente.

Na de eerste zes maanden zal het accent van het begeleiden meer komen te liggen op het participeren in onze samenleving. Het gaat hierbij om begeleiding en coaching ten behoeve van een actieve en positieve inzet van de vluchteling om in de Nederlandse samenleving te kunnen participeren en kennismaking met lokale (maatschappelijke) organisaties, zoals vrijwilligersorganisaties, bibliotheek, vereniging, (sport)clubs en welzijnsorganisaties.

Taalcoaches bieden hulp bij het leren van de Nederlands taal. Het praten in het Nederlands staat voorop, maar ook ondersteuning bij het huiswerk voor de inburgering is hierbij van belang. De gemiddelde tijdsinvestering is een uur per week.

Vluchtelingen Contact Hattem zorgt voor een inwerkprogramma, professionele ondersteuning door een coördinator en een prettige en informele werksfeer met voldoende overleg in werkvergaderingen.

Voor meer informatie of een afspraak voor een oriënterend gesprek: Jan-Erik Barendsen 06 - 22677727 of info@vluchtelingencontact.nl

Meer berichten