<p>Drie CDA&#39;ers die gaan meedoen aan de wandelingen; van links af fractievoorzitter Teun Juk, commissielid Robert Klaassen en raadslid Judith van Duinen.</p>

Drie CDA'ers die gaan meedoen aan de wandelingen; van links af fractievoorzitter Teun Juk, commissielid Robert Klaassen en raadslid Judith van Duinen.

(Foto: Robert Klaassen)

CDA Hattem organiseert wandelingen met inwoners

Hattem - Nu de coronamaatregelen langzamerhand versoepeld worden, zoekt het CDA Hattem manieren om weer in levende lijve met Hattemers in gesprek te gaan.

Eén van die manieren is wandelen met inwoners. Fractievoorzitter Teun Juk legt het idee uit: “We organiseren wandelingen in tweetallen: een CDA’er en een inwoner. Inwoners kunnen zelf een startlocatie en één of meer gespreksonderwerpen aandragen. Zij kunnen zich bij ons inschrijven om ideeën te delen, wensen door te geven of zorgen te uiten. Op basis van hun inschrijving koppelen we hen aan een relevante CDA’er. De inbreng van de inwoner staat in het gesprek centraal.”

Voorzitter van het CDA Hattem Henberto Remmerts vult aan: “Het CDA Hattem is volop bezig met de toekomst en het schrijven van het verkiezingsprogramma. Graag horen we van onze inwoners wat volgens hen goed gaat en wat beter kan in onze gemeente. In tweetallen een wandeling maken door of rondom Hattem is daar een mooie vorm voor, die ook nog eens coronaproof is.” 

Wie met het CDA Hattem in gesprek wil kan zich aanmelden bij secretaris Klasien Leegsma via k.leegsma@gmail.com of 0651508396. CDA Hattem is ook te benaderen via info@cdahattem.nl of door contact op te nemen met één van de raads-, commissie- of bestuursleden.

Meer berichten