Logo veluws-nieuws.nl


Een zogenoemde harvester in actie. De houtoogst vindt plaats door dunning en verjonging. Bij dunning worden bomen weggehaald om andere bomen meer ruimte te geven om verder te groeien. Bij verjonging worden open plekken groter gemaakt.
Een zogenoemde harvester in actie. De houtoogst vindt plaats door dunning en verjonging. Bij dunning worden bomen weggehaald om andere bomen meer ruimte te geven om verder te groeien. Bij verjonging worden open plekken groter gemaakt.

Werkzaamheden in het Zwolse bos

Staatsbosbeheer start begin augustus met houtoogst in het Zwolse bos. De werkzaamheden worden verdeeld in vier blokken en duren tot begin 2018. Elk blok wordt in volgorde afgewerkt, waardoor er niet overal tegelijk gewerkt wordt.

De eerste fase is het bos ten zuiden van de Dreefseweg. De tweede fase is het bos ten noorden van de Dreefse weg. Het zagen gebeurt met oogstmachines en starten rond de ingang Palenweg. Van te voren is het bos geïnventariseerd, om te kijken wat er leeft en broedt. Op sommige plekken kunnen de werkzaamheden voor hinder zorgen, doordat paden tijdelijk minder goed begaanbaar zijn.

Het Zwolse bos is multifunctioneel bos; alles komt er samen. Duurzame houtproductie is naast natuur, recreatie, landschap en cultuurhistorie een van de functies van het bos. De houtoogst gaat hand in hand met het stimuleren van de natuurlijke ontwikkeling van nieuwe bomen. Houtoogst vindt plaats door dunning en verjonging. Bij dunning worden bomen weggehaald om andere bomen meer ruimte te geven om verder te groeien. Bij verjonging worden open plekken groter gemaakt. Daar gaan nieuwe, jonge bomen groeien en ontstaat een bos dat voor mens, plant en dier aantrekkelijk is. Door regelmatig het bos te verjongen, kan in de toekomst ook duurzaam hout worden geoogst. Bos blijft zo bos.

Staatsbosbeheer weegt steeds zorgvuldig af welke bomen geoogst worden. Deze bomen krijgen een oranje markering, het zogenaamde blessen. Bomen met blauwe stip of helemaal geen stip blijven staan. Bomen vellen gebeurt met een oogstmachine. Deze geavanceerde houtoogstmachine velt en onttakt de bomen en zaagt de stam in stukken van de gewenste lengte. De stammen worden opgestapeld in afwachting van transport naar de zagerijen. De paden in het werkgebied blijven toegankelijk, maar kunnen tijdelijk minder goed begaanbaar zijn. De paden worden zo snel mogelijk hersteld, maar dit herstelwerk kan meestal pas uitgevoerd worden als het werk afgerond is en in een periode dat de paden goed droog zijn.


Staatsbosbeheer werkt zorgvuldig voor plant en dier. Dat betekent dat voor de werkzaamheden wordt bekeken of er bijvoorbeeld dassenburchten of broedbomen van roofvogels aanwezig zijn in het werkgebied. En als die er zijn, worden er maatregelen genomen om deze te beschermen. We doen dat volgens de richtlijnen van de Gedragscode Zorgvuldig Bosbeheer. Ook wordt er niet meer geoogst, dan er bijgroeit. Het hout uit de bossen van Staatsbosbeheer is FSC gecertificeerd en komt dus uit duurzaam beheerd bos.

reageer als eerste
Meer berichten