Foto: Gradus van Eek
Columns

Column - 'Teuge', 'veur' Teuge

Het is al jaren geleden dat ik een bestuur zat, samen met een man die wij "brave Hendrik" noemden. Je wist niet wat je aan hem had want hij discussieerde niet mee. Bij de stemming was hij steevast "veur"of "teuge". Ik moest aan hem denken bij de merkwaardige bestuurlijke gang van zaken rond de uitbreiding van vliegveld Lelystad. Achteraf blijkt dat vliegveld Teuge daardoor het loodje zal leggen. Om Schiphol te ontlasten moet met name voor het vakantieverkeer Lelystad uitgebreid worden. Terwijl er in Twente reeds een overbodig vliegveld ligt, waar gezocht word naar een nuttige bestemming, Het ligt echter wat verder weg voor de vakantiegangers uit de Randstad.
De overlast die met name op de Veluwe zal worden ondervonden geeft is erger. Bij bepaalde windrichtingen vliegen nu al veel Schiphol- vliegtuigen over ons. Deze overlast vele malen erger omdat de Lelystad- vliegtuigen daar onderdoor moeten vliegen en hoogte winnen boven ons Veluwenaren. Dan heb ik het nog niet over de situatie dat charters vaak met oudere toestellen vliegen die meer lawaai maken en meer vuil uitstoten.

In Den Haag wordt met veel drukte, de Veluwe vaak genoemd als een van de beste plaatsen voor vakantiegangers. Je zou dus kunnen zeggen dat de uitbreiding van Lelystad te faveure is voor vakantiegangers uit de Randstad die naar het buitenland gaan. Terwijl er ooit een minister was die er om economische en milieureden voor pleitte om vooral vakantie in eigen land te vieren. Onbegrijpelijk is daarbij dat we allemaal voor de brandstof in ons autootje 70 procent belasting betalen en voor vliegtuigbrandstof geen rooie cent word betaald!

Een jaar geleden was er een idee om windmolens op de Veluwe te plaatsen. Politici buitelden over elkaar om maar te benadrukken hoe slecht dat was voor de aanblik en het wild. Nu lijkt mij, dat wanneer je in het bos bent, weinig ziet van wat er bovenuit steekt. Je kunt je ook afvragen of een hert of zwijn eerder schrikt van een continu zoevende windmolen of van een opstijgend brullend vliegtuig. Het denken van dieren probeert men naar menselijke maatstaven in te schatten op basis van hun gedrag, Om werkelijk te weten wat er in dat brein omgaat zou met ze moeten kunnen praten. Ik heb echter nog nooit met een edelhert gesproken, laat staan met een wild varken.

De verontwaardiging van lokale bestuurders komt m.i. in elk geval rijkelijk laat omdat blijkens krantenberichten het proces onomkeerbaar is. Je zou toch mogen denken dat zodra in Den Haag plannen gemaakt worden op zijn minst worden besproken met lokale bestuurders, zodat die eventueel hun veto kunnen uitspreken. Veel sympathie verdienen de comités die in allerijl worden opgericht om het kwade tij te keren. Ik vraag mij daarbij af of de lokale politiek die zich hierbij aansluit niet een beetje schijnheilig is . Dat neemt overigens niet weg dat alle beetjes helpen en iedereen hoopt dat ze in hun doel zullen slagen. Of dat zal lukken mag betwijfeld worden. Tweede Kamerleden die het altijd veel met oosten op hadden, zeggen niet "minister, dit plan moet van tafel" , maar stellen enkel vragen zodat de minster kan zeggen "dat het echt niet anders kan". Ze hebben dan toch achteraf immers hun best gedaan.
Misschien was onze Hendrik wel wijzer, ik weet het vrijwel, zeker: Hij zou "veur" Teuge zijn en "teuge" uitbreiding Lelystad.

Gradus van Eek

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden