Foto: Gerard Libert
Columns

Nieuwe natuur

Het is heel goed om Nederland te vergroenen. Meer gemengde bosaanplant van loof- en naaldbomen, van besdragende heesters en nootdragende soorten. Die nieuwe natuur zie je ook al mooi langs de rivieren ontstaan, waar steeds meer ruimte voor het water en de natuur wordt gecreëerd.

Door menselijk ingrijpen, maar eigenlijk kun je zeggen door terug te draaien waar we ooit iets naar onze hand hebben willen zetten. Duizenden ganzen, eenden, zaagbekken, wilde zwanen, kluten, lepelaars, visdiefjes en zwarte stern, aalscholvers, allerlei reigersoorten en steltlopertjes vinden daar voedsel. De Vreugderijkerwaard bij Zwolle is zo'n nieuw vogelparadijs. We worden blijkbaar steeds aantrekkelijker voor nieuwe fauna in de vorm van grote en kleine zilverreiger en zeearend, van wasberen, wasbeerhonden en af en toe al een wolf.

In Zuid Limburg ook nog de wilde kat en in de Achterhoek de Oehoe. Het wordt steeds mooier, maar ook gevaarlijker voor bijvoorbeeld onze snel in aantal slinkende weidevogels en ook voor jonge haasjes. Die lijken het af te leggen tegen steeds meer rovers over land en vanuit de lucht.

Ga maar na. Vanuit de lucht zijn daar zwermen kraaien, meeuwen en ook de kiekendieven, allemaal geduchte rovers die zich storten op eieren en jong grut. Op de grond vossen, stropende huiskatten, bunzing, hermelijn, wezel en steeds meer steenmarters, marterhond en hoewel dat liever niet gezegd mag worden, ook een slokop als de steeds vaker door de weilanden rondstruinende ooievaars zullen hun jongen of gewoon zichzelf graag trakteren op een jonge grutto, kieviet of tureluur, al genieten deze vogels een bijna koninklijke status.

Kemphanen zijn inmiddels bijna nergens meer te vinden, net als kwartels en patrijzen, omdat we onze graansoorten zo nodig moesten vervangen door snelgroeiende groene muren van mais. Zoals ik al zei, wat goed is voor het een is weer slecht voor het ander.

En toch, als ik dan zo eens uit mijn woonkamerraam kijk en dat prachtige ochtendlicht over de Hattemse Hoenwaard zie, dan wordt ik stil en gelukkig.

Daar moet je gewoon niets aan veranderen. Dat is vol in zijn leegheid, groots in zijn stilte en rijk in zijn belofte.

Gerard Libert                        

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden