Logo veluws-nieuws.nl

Informatieavond over pleegouderschap bij het Leger des Heils

Op dinsdag 10 oktober organiseert Pleegzorg Leger des Heils W&G Gelderland een informatieavond over pleegzorg in de Rehobothkerk in Heerde. Het Leger des Heils zoekt pleegouders en wil geïnteresseerden informeren over hoe pleegouderschap werkt. De avond start om 19.30 uur. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via www.legerdesheils.nl/gelderland/pleegzorg.

Het Leger des Heils biedt verschillende vormen van pleegzorg voor jongeren van 0 tot 18 jaar. Pleegzorg is maatwerk. Ieder kind en ieder gezin is uniek. Daarom vraagt elke situatie een eigen aanpak en is een goede match tussen kind en pleeggezin van groot belang. Om dat te kunnen realiseren, zoekt het Leger des Heils naar nieuwe pleegouders. 

Meer berichten

Shopbox