Logo veluws-nieuws.nl


De nummers 1 en 2 van de lijst Margriet Brouwer en Arend Palland.
De nummers 1 en 2 van de lijst Margriet Brouwer en Arend Palland.

Arand Palland lijsttrekker voor ChristenUnie Hattem

Hattem - Arend Palland is donderdag gekozen tot lijsttrekker van de Hattemse ChristenUnie. Palland voert een lijst met nieuwe en vertrouwde namen. Onder het motto 'Leven in een bloeiende stad' bepaalden de ChristenUnie leden de hoofdlijnen van het nieuwe programma.

De kersverse lijsttrekker Arend Palland weet uit ervaring wat er op een jong gezin afkomt. Palland: "In de ChristenUnie wil ik me bijvoorbeeld sterk maken voor goed onderwijs aan alle Hattemse kinderen. Binnen de raad vraagt de ChristenUnie stelselmatig aandacht voor goede, moderne schoolgebouwen die bijdetijds onderwijs bevorderen. Met mijn accountantswerk kan ik ook financieel inzicht inbrengen in de raad. In de afgelopen decennia heeft Gert Kers dat met veel verve gedaan. Dat hoop ik voort te kunnen zetten. Of het nu gaat om geld of onderwijs, in Hattem moeten we duurzaam dóór kunnen leven, ook met onze kinderen. 'Door leven' is dan ook één van de motto's in ons nieuwe programma."


Margriet Brouwer volgt Palland op de lijst. Zij richt zich vooral op jeugd, zorg en deelname aan het arbeidsproces. "Die terreinen vragen de komende tijd nog veel aandacht van ons als kleine gemeente.', aldus Brouwer. "Henk Leskens heeft in de afgelopen jaren heel veel werk verzet om jeugdbeleid, zorg en arbeidsdeelname goed op de agenda te krijgen. Elke Hattemer die iets met deze beleidsterreinen te maken heeft, heeft Henk Leskens weleens ontmoet. Ik wil dat graag zo voortzetten met de ChristenUnie. We willen graag dat iedereen in ons mooie Hattem zoveel mogelijk mee leeft, en, als dat nodig is, ook meeleven toont. 'Mee leven' is dan ook één van de speerpunten uit ons programma."


De nummer drie op de lijst is Hans Havinga. Hij draait al enkele perioden mee, afwisselend als raads- of commissielid. Havinga: "We wonen al een kwart eeuw in Hattem en zijn daar nog elke dag dankbaar voor. Er is in onze mooie stad veel te beleven op het gebied van bedrijvigheid, cultuur en sport. Goede werkgelegenheid biedt mensen een inkomen en daarmee vrijheid om keuzes te maken. Hattem is ook relatief veilig, of het nu gaat om verkeer of criminaliteit. Dat willen we graag zo houden als ChristenUnie. Persoonlijke veiligheid én de vrijheid om keuzes te maken, ieder vanuit eigen levensbeschouwing, zijn voor de ChristenUnie belangrijk. Wat we daar concreet mee willen, brengen we onder de aandacht met de woorden 'Vrij leven."

De leden stelden ook de hoofdlijnen van het nieuwe programma voor de gemeenteraadverkiezingen vast. De Hattemse ChristenUnie gaat de campagne in met het motto 'Leven in bloeiend Hattem' en zet in op de drie genoemde speerpunten: Mee leven, Vrij leven en Door leven. Het definitieve programma stelt de ChristenUnie zo laat mogelijk vast, zodat maximaal recht kan worden gedaan aan de actualiteit. Of dat programma en de nieuwe kandidaten aantrekkelijk genoeg zijn voor de Hattemse kiezer zal blijken op 21 maart 2018, de datum van de gemeenteraadsverkiezingen.

Meer berichten

Shopbox