Logo veluws-nieuws.nl


Burgemeester Inez Pijnenburg heeft in al jaren vooral dienstbaar willen zijn als burgemeester van de gemeente Heerde waar ze donderdag 12 oktober afscheid neemt.
Burgemeester Inez Pijnenburg heeft in al jaren vooral dienstbaar willen zijn als burgemeester van de gemeente Heerde waar ze donderdag 12 oktober afscheid neemt. (Foto: Jan Nitrauw)

Gevoelsmens Inez Pijnenburg zwaait af

Heerde - "Ik heb er vooral altijd willen zijn voor mensen, voor de inwoners van de gemeente Heerde. Mijn energie haal ik uit alle ontmoetingen. Je moet als bestuurder en volksvertegenwoordiger vooral de straat op, dienstbaar en onder de mensen willen zijn. Dan ontvang je ook veel warmte'.

(door Jan Nitrauw)

Dat zegt de scheidende burgemeester Inez Pijnenburg-Adriaenssen. Die pas na een werkzaam leven als lerares Frans, in de politiek belandde. Haar geboorteplaats is Tilburg en haar huwelijk met Hans Pijnenburg bracht haar achtereenvolgens naar het Belgische Nijvel, Den Bosch en naar Arnhem. Toen ze in 1990 in Arnhem ging wonen, waren de twee kinderen inmiddels wat ouder en meldde Inez zich bij de plaatselijke VVD. Met haar moeder als rolmodel, die was ook actief bij de liberalen. In 1995 werd ze gekozen als raadslid, in 1999 gevolgd door het lidmaatschap van Provinciale Staten. In 2002 werd ze wethouder van Arnhem maar na de verkiezingen van 2006 kwam de VVD niet terug in de coalitie en bleef ze lid van de gemeenteraad. "Het openbaar bestuur heeft toen wel mijn hart gestolen. Ik kon dienstbaar zijn aan de samenleving, was er best trots op dat ik daar aan mee mocht werken", licht Inez toe.

In juli 2007 kwam de volgende stap, ze werd waarnemend burgemeester van Neder-Betuwe. "Als burgemeester kun je heel veel betekenen voor de samenleving en dat is wat ik het liefste doe", motiveert Inez deze stap.Daarna volgde de sollicitatie naar de gemeente Heerde. Dat was nog al een cultuuromslag voor Heerde: een stadsmens, lid van de VVD met een Brabantse inslag als burgemeester van Heerde. Toch voelde ze zich heel snel thuis in deze Veluwse gemeente. "In het Heerder volkslied is sprake van stadse fratsen. Daar heb ik gelukkig geen moment last van gehad, ik voel de dan ook niet aangesproken als ik het volkslied mee zing", lacht de scheidende burgemeester. Die wel meldt dat ze geen idee had wat haar te wachten stond.

Burgemeester Pijnenberg vertelt dat ze wel een 'aandachtspunt' mee kreeg van commissaris Clemens Cornielje. "Dat krijgt elke burgemeester en voor mij was dat met name de verbetering van de relatie tussen Heerde en 'Arnhem', ofwel het provinciaal bestuur. En ik moet je zeggen: voor ons als Statenleden lag Heerde wel heel ver weg", put ze uit haar ervaring. Het was ook het goede moment om dat te doen want de gemeente Heerde werd overspoeld door grote provinciale projecten als de herinrichting van het Berghuizerterrein, de Hoogwatergeul, de Hattemer Poort en natuurlijk het Apeldoorns kanaal. In Heerde is de afgelopen jaren heel veel geïnvesteerd en zijn er ook vele miljoenen euro's van de provincie deze kant op gekomen. Denk alleen maar aan de sanering van het Apeldoorns kanaal en de gebiedsontwikkeling Hoogwatergeul", somt ze op. Maar ook de Heerd werd gerealiseerd, een hoogtepunt. Maar ze was niet alleen druk met de fysieke leefomgeving. Inez Pijnenburg is ook best wel trots op dat de drugsproblematiek onder controle lijkt en de excessen bij de viering van oud en nieuw vrijwel verdwenen zijn. Daarbij bracht ze Cittaslow naar Heerde. "Dat past helemaal bij ons. Aandacht voor elkaar, voor de cultuurhistorie, voor duurzaamheid. Daarmee kan Heerde zich onderscheiden", is haar overtuiging. Volgens haar moet Heerde verder werken de uitbouw van die kwaliteiten. "We zijn een prachtige groene gemeente, dat moeten we uitbuiten'.

Veel tijd is er gestoken in bestuurlijke samenwerking. Het vorige college was akkoord met een fusie met Hattem en Oldebroek. "We gingen eerst voor het intensiveren van de samenwerking. Maar het advies van deskundigen was: ga fuseren, dat is het meest efficiënt. Dan kom je in een flow en gingen we voor een fusie. Daar ging de gemeenteraad niet in mee. Ik was er achteraf niet rouwig om dat dit niet door ging. Ik ben zelfs een morgen wakker geworden met de vraag of we Heerde niet verkwanseld zouden hebben", geeft ze terugkijkend in alle openheid toe. Volgens haar lonkt er nu best een hoopvol toekomstperspectief in de samenwerking met Hattem en Epe en de aansluiting bij de Stedendriehoek. Dat Heerde een zelfstandige gemeente blijft heeft volgens haar ook voordelen. "Juist in het Sociale Domein heb je kansen als het gaat om persoonlijke aandacht en zorg vanaf de keukentafel". Al die jaren heeft ze met overtuiging het ambtsgebed uitgesproken. Daarin lag ook haar motivatie en is de wens voor de toekomst: 'Blijf deze gemeente rechtvaardig en eerlijk besturen", zijn de woorden uit het ambtsgebed in haar oproep aan ieder die achter blijft.

 

Burgemeester Inez Pijnenburg neemt op donderdag 12 oktober afscheid. Vanaf 16.00 uur is er een receptie in De Heerd waar iedereen welkom is. Ze wil geen cadeaus maar wel graag een bijdrage voor een object dat symbool staat voor Cittaslow en dat ze aan Heerde wil schenken. Bijdragen kan men overmaken op IBAN NL91 BNGH0 285 00 3534 t.n.v. gemeente Heerde onder vermelding 'Afscheid burgemeester Pijnenburg'.

reageer als eerste
Meer berichten

Shopbox