Foto: Gradus van Eek
Columns

Aflosboete

Het komt er dan toch eindelijk van, "Een nieuwe regering". Het heeft lang geduurd, maar het fundament zal degelijk zijn, althans als we een oud gezegde uit deze streek aanhalen.
"As 't goed is mot ut zo lange duur'n as een koe een vrach heui op-vret".

Goed zal het ook zeker zijn als we onze (her)nieuwde premier geloven. Alle groepen gaan er op vooruit herhaalt hij steeds. Dat dit voor de een wat meer en de ander wat minder is moeten we op de koop toenemen. Zelfs groepen die in geen enkel verkiezingsprogramma worden genoemd gaan er flink op vooruit. Dat er ook zijn die achteruit gaan wordt niet benoemd en zal in de praktijk blijken. Ingewijden vinden dat onze premier erg creatief is in de uitleg van wat voor de verkiezingen is beloofd en daarna wordt besloten.
Het onderscheid zit in de argumentatie. Als je er als "groep" vooruit gaat betekent dat nog niet dat je er "zelf" op vooruit gaat.
Het gaat er ook maar om met wie je, je eigen positie vergelijkt. In vergelijk met mensen uit de derde wereld leven wij in alle opzichten in een rijk land, maar als wij alleen in dat eigen "rijke"land kijken ervaren we vaak een ander beeld. Dat we zeker in een rijk land leven,maar dat het ook nog beter kan. Dat geld niet alleen voor de materiële zaken maar ook voor andere waarden . Voor de grondwet zijn we allemaal gelijk als individu. Maar in de praktijk hangt die gelijkheid wel af bij welke groep je hoort en hoe intelligent, brutaal en handig je bent. Dit is er mogelijkerwijs ook de oorzaak van dat er ondanks onze rijkdom te weinig vertrouwen in de overheid is.

De Veluwe-bewoners zijn meer behoudend dan in het westelijke landsdeel waar in den Haag meestal de eerste aandacht voor is maar hoort niet bij een van de "groepen". Het hebben van een eigen huis wordt hier om diverse reden als en groot goed ervaren. De aflossing van de hypotheek en het onderhoud heeft prioriteit boven bijvoorbeeld de vakantie.
Ze zullen er eerder op achteruit- dan vooruit gaan door de zgn. "aflosboete", die op termijn voor iedereen zal gelden. Niet alleen omdat we dit in de portemonnee voelen, maar nog meer omdat het als onredelijk en oneerlijk wordt ervaren.
Het nemen van deze maatregel: "Belasting betalen over een huis waarvan de hypotheek is afgelost. Dat is nogal iets. "De woning is een primaire levensbehoefte op een stukje eigen grond" . Bovendien is het een appeltje voor de dorst, wat in de praktijk betekent dat mensen ook minder snel een beroep op gemeenschapsgeld zullen doen. Het gaat niet om villabewoners maar om mensen met een laag inkomen, die de hypotheekaflossing soms letterlijk uit hun mond- hebben bespaart.Spaarzaamheid van mensen zoals de behoudende en zuinige Veluwenaar wordt afgestraft!

Mogelijk moeten we wat meer van ons laten horen en minder het "gezag" via de gekozen partijen aan de top volgen. Maar hoe?.
Gemeenten moeten straks nog meer taken van Den Haag verrichten. De "gewone burger" die vaak genoemd wordt, zal erbij gebaat zijn als daarbij minder "top down"en meer "bottom up", wordt gedacht.

Gradus van Eek

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden