Foto: Gerard Libert
Columns

Mooi, maar lastig

Op steeds meer plaatsen zien we de bekende woelsporen van wilde varkens. Hele stukken wegberm zijn omgewoeld en hier en daar ook niet afgezette aardappel- mais- en graanakkers, gazons, parkeerplaatsen en speelweides. Zo'n meute altijd hongerige hooligans kan op één nacht veel aanrichten, op zoek naar larven, kevers en ander kruipend gedierte en naar noten, wortels en knollen.

Er zijn er veel te veel wordt er geroepen en ja, een koppeltje wilde varkens kan zomaar 10 tot 20 jongen ter wereld brengen en dat twee maal per jaar. Men zegt dat er nu al zeker 10.000 zwijnen op de Veluwe rondlopen. Dat bost dus flink aan en daar hebben wij (en het verkeer) steeds vaker last van. Heb je ineens een ouderpaar met een 'rotte' in pyjapakjes gehulde kleuters (frislingen) op bezoek en vaak ook nog wat tweede jaars opgeschoten spul. Wee je gebeente als je dan je eigendom niet heb afgeschermd.

Net als steeds vaker bij vossen en in toenemende mate ook dassen, zien we wilde varkens onze bewoonde gebieden in trekken op zoek naar eten en dat gaat met de winter voor de deur vaker gebeuren. Het zijn alleseters dus niet kieskeurig. Dat was nou niet de bedoeling en dus klinkt de (jaarlijkse) roep om afschieten steeds luider. Of we zijn getuige van felle discussies tussen voor- en tegenstanders van hekwerken en wildroosters. Ja, komen zij nu in ons territoir of wij in het hunne? De eeuwige discussie over draagkracht en draagvlak. Hoe dan ook, het zijn rouwdouwers die voor veel schade kunnen zorgen.

Typisch voor de Veluwe want elders in ons land, met uitzondering van De Meinweg in Limburg mogen ze officieel niet voorkomen, daar heerst een zogenoemd nulstandsbeleid. Daar houden ze angstvallig de deur dicht. Maar ja, in Zuid-Limburg, in Brabant en in Twente lopen er inmiddels ook veel rond en hou ze er maar eens weg. Daarbij duikt daar zo af en toe ook nog een Europese wilde kat op of een oehoe, of een verdwaalde wolf of een wasbeerhond of wie weet wat er nog meer onderweg is naar dit land van melk en honing, zeker voor een wolf op zoek naar een mals zwijntje.

'Onze' wilde zwijnen horen gewoon bij het Veluwse bos. Dat geeft veel moois om te zien, maar dat betekent ook dat we af en toe iets moeten incasseren. Gevaarlijke verkeerssituaties en wildschade bijvoorbeeld, zeker nu er veel nootvruchten als eikels, tamme kastanjes, beukennootjes en hazelnoten zijn gevallen. Met een paar nachtvorsten er over heen, gaan nootvruchten versuikeren en daarmee wordt hun smaak voor wilde varkens en ook herten nog lekkerder.

Ik zag dat de zwijnen inmiddels ook camping De Leemkule zijn binnengedrongen, dus de gasten daar zitten eerste rang. Menig speelveld en berm zijn omgeploegd en dat betekent veel werk om dat weer een beetje fatsoenlijk te krijgen. Bij duister rijd ik heel voorzichtig in het buitengebied, want zo'n flinke jongen voor de auto geeft al gauw forse schade.

Volgende keer (22 november) meer over wild varkens.

Gerard Libert

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden