Logo veluws-nieuws.nl


De schapen hebben weinig moeite met loslopende honden maar om de groei van het aantal bezoekers te compenseren door de bouw van een nieuwe uitspanning wil de provincie Gelderland dat het honden in een groter gebied aangelijnd moeten worden.
De schapen hebben weinig moeite met loslopende honden maar om de groei van het aantal bezoekers te compenseren door de bouw van een nieuwe uitspanning wil de provincie Gelderland dat het honden in een groter gebied aangelijnd moeten worden. (Foto: Schaapskudde Epe/Heerde)

Honden en Renderklippen heikel punt

Heerde / Epe - Om het gebied de Renderklippen een kwaliteitsimpuls te geven met onder andere de bouw van een nieuwe kiosk, zal het gebied, waar honden los mogen lopen, beperkt moeten worden. Aangelijnd mag er in het hele gebied wel met de viervoeters gewandeld blijven worden. Dat aanlijnen is volgens de gemeente ook nodig om overlast door honden voor andere gebruikers als gezinnen met kinderen, te beperken.

(door Jan Nitrauw)

In februari werd al een heftig verlopen raadsvergadering over dit onderwerp gehouden met volle tribunes en de aanbieding van een duizend handtekeningen tegen de inperking van de vrijheid voor de honden. Zelfs schaapherder Lammert Niessing tekende. Ook de gemeenteraad liet toen weten de inperking van het uitlaatgebied niet te zien zitten. Maar juist die inperking is de angel in het plan om het gebied Renderklippen toeristisch op te waarderen. De eigenaar van de nu beperkt open zijnde kiosk, wil graag investeren in een voorziening die jaarrond open is. Dat moet een gebouw van zo'n 300 vierkante meter worden met een horecavoorziening. De verwachting is dat zo'n voorziening een 30.000 bezoekers extra naar de Renderklippen en de schaapskooi gaat trekken.

De provincie Gelderland wil hiermee akkoord gaan maar dan moet een zogeheten mitigerende maatregel genomen worden om de belasting op de natuur door de toename van de bezoekers, binnen de perken te houden. Dat kan door het gebied waar de honden vrij mogen rondlopen, in te perken waardoor verstoring van dieren en bijvoorbeeld broedende vogels verminderd wordt. Ook wil de gemeente hiermee de activiteiten van de hondenuitlaatservice bedrijven, aan banden leggen.

Jakob Spronk gaf namens het gemeentebestuur uitgebreid informatie over het plan om te zorgen voor goede ontvangstlocaties in Heerde. De kiosk is er daar één van. Spronk benadrukte dat het vooral gaat om een samenhangend geheel om de kwaliteitsimpuls uit te voeren. "Als je er één kaart uithaalt, stort het hele kaartenhuis in", was zijn waarschuwing. Voor de gemeenteraadsleden waren de getoonde kaarten niet helemaal helder. De PvdA/D66GL vroeg om samenwerking met de gemeente Epe als mede-eigenaar van het gebied. En Ireen Bunnik (VVD) vroeg zich af wat de effecten van een grootschalige horecavoorziening op de collega-bedrijven in het Heerde centrum zou zijn. Zij betitelde het plan kiosk als 'grootheidswaanzin'. Het vervolg van de nu gehouden themaraad over het onderwerp komt in januari en dan moet de gemeenteraad keuzes maken. Dat er dan weer veel hondenbezitters aanwezig zullen zijn is, gehoord de geluiden op de tribune, wel zeker.

Meer berichten

Shopbox