Logo veluws-nieuws.nl


In 2009 bood Roel Docter (tweede van rechts) 1800 handtekeningen in de kuil van Ennerveld 1.800 handtekeningen aan om van het terrein een bungalowpark te maken. Nu lijkt er een doorbraak te komen.
In 2009 bood Roel Docter (tweede van rechts) 1800 handtekeningen in de kuil van Ennerveld 1.800 handtekeningen aan om van het terrein een bungalowpark te maken. Nu lijkt er een doorbraak te komen. (Foto: Jan Nitrauw)

Presentatie van plannen Ennerveld

Wapenveld -  De Dorpsraad Wapenveld houdt op donderdag 7 december haar jaarlijkse contactavond met de bevolking. Op de agenda staan presentaties over het bungalowpark Ennerveld en de opening van het nationaal zuivelmuseum Erve Ijzerman begin mei 2018. Ook wordt een overzicht gegeven over het voorbije jaar en wordt ingegaan op de toekomstplannen van de Dorpsraad.

De bijeenkomst wordt gehouden in de zaal van woonzorgcentrum Rehoboth aan de Vree 1 in Wapenveld en het begint om 19.30 uur met een inloop. De Dorpsraad geeft er eerst een overzicht van de zaken die het afgelopen jaar de aandacht hebben gehad. Daaronder de invulling van de locatie Het Zwarte Paard, de woningbouwplannen in De Kolk en de voortgang van de Hof van Cramer 2.0. Het bestuur van Erve IJzerman zal de plannen toelichten om begin mei over te gaan tot openstelling van de IJsselhoeve aan de Kanaaldijk.

Het belangrijkst onderwerp van de avond is de ontwikkeling van Ennerveld tot bungalowpark. Aanwezig zijn projectleider Joost Reijnen van de Gelderse Natuur en Milieu Federatie (GNMF) en architect Philip Vencken. Laatstgenoemde zal de plannen presenteren om toch te komen tot een bungalowpark op het terrein aan de Molenweg. De kwestie over de invulling van het terrein speelt al sinds de sluiting van het AZC in 2005. Aanvankelijk zou er na de sluiting van het AZC een bungalowpark komen maar de invoering van de Natuurbeschermingswet gooide roet in het eten. Het park zou een 'significante aantasting' betekenen voor het leefgebied van de zwarte specht en de wespendief. Onder leiding van de Stichting Recreatie Wapenveld werden heel wat acties gehouden om het plan door te laten. Via een handtekeningenactie spraken ruim 1800 mensen hun steun uit voor de ontwikkeling tot recreatieterrein. Maar uiteindelijk verweest de Raad van State de plannen voor de bouw van een 150 bungalows naar de prullenbak. Nu lijkt er onder leiding van de GNMF een doorbraak te komen. Deze organisatie kreeg van de provincie Gelderland opdracht om de ecologische verbindingszone Hattemer Poort te ontwikkelen waar Ennerveld onderdeel van is.

Inwoners krijgen verder de gelegenheid om vragen die hun bezig houden met betrekking tot Wapenveld onder de aandacht te brengen. Dit mede in verband met een herijking van het Dorpsplan waarvan een groot deel inmiddels is uitgevoerd. Inwoners die niet in de gelegenheid zijn de avond te bezoeken, kunnen hun opmerkingen ook mailen naar dorpsraadwapenveld@gmail.com

Meer berichten

Shopbox