Participatieraad zoekt voorzitter en leden

Hattem - De gemeente Hattem is op zoek naar enthousiaste en gedreven mensen, die hun kennis en/of ervaring in willen zetten voor een beter en mooier Hattem. Er zijn vacatures voor twee leden en een voorzitter voor de Participatieraad.

De gemeente Hattem heeft sinds het voorjaar van 2016 een Participatieraad. Leden zijn sparringpartners voor het college van B en W en de gemeenteraad en een spreekbuis voor inwoners. De Participatieraad heeft afscheid moeten nemen van zowel de voorzitter als van één van de leden. Daarom zoekt de gemeente versterking voor de Participatieraad. Gezocht wordt naar inwoners die zich nauw betrokken voelen bij de thema's werk & inkomen, jeugd en/of WMO.

Voor wethouder Doret Tigchelaar is de Participatieraad een belangrijk orgaan. "Als gemeente hebben we veel beleid op het gebied van zorg, welzijn en werk. Participatie is daarbij van groot belang. De Participatieraad kijkt gevraagd en ongevraagd met ons mee naar het beleid dat we uitvoeren. Zo krijgen we goede inbreng van de doelgroepen waar het beleid voor bedoeld is en kunnen we ons werk zo goed mogelijk op hen afstemmen."


De Participatieraad werkt vanuit de visie dat iedere inwoner mee doet, ongeacht beperking, afkomst, leeftijd of inkomen. De leden van de participatieraad zijn mensen die vanuit een brede maatschappelijke interesse, opleiding en/of ervaring sparring partner willen zijn. Zij hebben een warm hart voor de lokale gemeenschap. De Participatieraad gaat met inwoners in gesprek over de effecten van de huidige regelingen en over hun ideeën met betrekking tot toekomstig beleid. De leden pikken signalen op en weten wat er speelt. Het gaat hierbij om vrijwilligerswerk. 


Hattemers die willen weten wat er van leden van de Participatieraad verwacht wordt en wat het oplevert, kunnen terecht op www.hattem.nl/participatieraad. Inwoners die geïnteresseerd zijn, kunnen solliciteren door een brief te sturen met de volgende informatie:

•    Hun motivatie om voorzitter of lid van de Participatieraad te worden;
•    Met welke doelgroep(en) en aandachtsgebieden zij zich verbonden voelen;
•    Hun ervaringen met deze doelgroep(en) en aandachtsgebieden.

Zij kunnen hun brief tot 31 december 2017 sturen naar: Gemeente Hattem, ter attentie van mevrouw Wytske Verschoor, Postbus 93, 8050 AB Hattem. Voor meer informatie kan men haar bellen op nummer (038) 443 16 16 of mailen naar verschoor@hattem.nl.

Meer berichten

Shopbox