Foto: Veluws Nieuws
Columns

Een verlangliessien

Rijmen en dichten zonder je hemd op te lichten. Daor mos ik an denk'n toe aak van de wêêke lêêz'n dat wetholder Gait van Dijk een brief had ekreeg'n van Sunterkloas. Ik dache dat Heerde altied een collegiaal bestuur had ma Sunterklaos mak onderscheid. Hie stuurt alleent Gait een gedich en dat veult mien teeg'n van disse Sunterkloas die toch bekend stiet als allemansvriend. Ma de Goedheiligman hef de dopp'n goed lös ehad bie zien bezuuk an Veess'n, Heerde en Waop'nvelde. Opvall'nd wel dat disse Sunterkloas allemaole dinge benuump die Gait van Dijk heel welgevallig bent. 't Nieuwe havenfront in Veess'n veule bedrijvigheid en 't bouw'n van huurhuize in de Kolk in Waop'nvelde. Oaver 't gesteggel met Boverhoff an de Kamperweg heur ie niks, Sunterkloas is niet bie de Horsthoekschoele ewes en de verbouwing van 't Heerder bestuurspaleis is ok an zien aandach ontsnap. Ma ja, as bisschop woont Sunterkloas ok in veule pracht en paal.

Sunterkloas hef ezeen dat de wetholder 't bouwe'n van woning'n in de Kolk hoog op zien verlangliessien hef ston. 't Mak'n mien wel niejsgiering noa wat aster nog meer op dat verlangliessien stiet. Dat zol ok ma zo een vierde supermarkt in Heerde kunn'n wêên of een niej bestuur veur 't beheer van de Heerd en de verkoop van wat bunders grond op H2O. Volg'ns mien denk de wetholder dat zien verlangliessien 't ienige is was astur toe dut. En dat bent de burgers 't niet altied met hum iens. Sommig'n goat zelfs een keer of wat noa een rechbanke om hun geliek te krieg'n. Hoe dat met die huurhuize in de Kolk nog af zal loop'n weet ik niet. Daor giet de gemeenteraod aover. 't Verlangliessien van de mens'n in die buurte zelf zöt tur heel anders uut. Noe kan 't wêên dat die mens'n dat niet op een verlangliessien an Sunterkloas ezet heb. En daor kank mien iets bie veurstell'n. Verlangliessien an Sunterkloas wodt in de meeste gevall'n deur kinder emak. Die heb meestal 't volste vertrouw'n dat 't dan allemaole goed kump. Zo goedgeleuvig bent ze wel. En terecht, Sunterkloas is de kindervriend die heel veule kan en daor maai alle vertrouw'n op stell'n. Als kind wel te verston. Volwass'n mens'n mutt'n beeter wet'n. En veural Sunterklaos en de gemeentelijke pagina's niet misbruuk'n um oe eig'n zinnen deur te driev'm. Van een bestuurder wodt verwacht dat aai tekst en uutleg geef en ok kunt luuster'n nao andere menings.

Van de wêêke stunt Jan Vels ok nog groot in de krante. De ratt'n in Waop'nvelde bent noe zon bettien uut eroeit en dat eig'nlik dankzij de man van de Boer'nschuure. Jan mak daor heel wat met. Soms zit tur op de boavmverdieping raar volk dat met wiet wat prebeert bie te verdien'n, noe kwam'n de rott'n hum 't voer opvrêêt'n. Ma daor weet Jan wel raod met. 'Ik heb eers prebeert ze al speulend op een blokfluite met te krieg'n Hendik. Ma ik zal wel vals espeult hem wat zie leut'n zich niet zien", vertell'nde mien. Dan hef Jan wel andere moatregels in petto en die heulpn wel.

't Schient dat wie ok nog met gaot mak'n dat aster bungalows ebouwd wodt op Ennerveld. Donderdagaomp komp de plannenmakers in de vergadering van de Durpsraod um daor oaver te vertell'n. Ma de aanhouder wint zouw ma zeng'n en dat kan ok geld'n veur de buurte rond de Kolk in Waopnvelde.

Hendik uut de Veldsiet

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden