'Gysbreght van Aemstel' van Anton Pieck. In het Anton Pieck Museum is een voorstudie van dit werk te zien.
'Gysbreght van Aemstel' van Anton Pieck. In het Anton Pieck Museum is een voorstudie van dit werk te zien.
Kunst & Cultuur

Gysbreght van Aemstel in Anton Pieck Museum

Hattem - Het is weinig bekend. Toch behoort zonder twijfel tot een van de hoogtepunten in Piecks werk de fraai gedrukte, bibliofiele uitgave getiteld 'Gysbreght van Aemstel'(1937). De 'Gysbreght van Aemstel betreft een jubileumuitgave, die 300 jaar na de première van Vondels stuk is gemaakt en uitgegeven ter herdenking van het feit dat Vondel 350 jaar geleden was geboren.

Het beroemde werk was al eerder op een bijzondere manier uitgegeven. Antoon Derkerken had in 1893 ook een monumentale uitgave verzorgd, vol kapitelen en decoraties. Pieck maakte een aantal zwart-witplaten en acht kleurenplaten. Ook maakte hij prachtig versierde kapitalen. Het boek sloot aan bij Piecks hang naar het verleden en bij zijn liefde voor oud-Amsterdam: '"De Gijsbreght" gaf je natuurlijk een binding met het middeleeuwse Amsterdam', aldus Pieck.


In een gepubliceerde herinnering van zijn tekenvriend Adolf Melchior, net zo buitenkerkelijk als Pieck, vertelt hij over een gezamenlijk bezoek aan een nachtmis in de nieuwe Sint-Bavokathedraal in Haarlem: "Razand en driftig kraste zijn conté-potlood in de Haarlemse kathedraal. Hij moest een tekening hebben voor de kerstnacht van Vondels Gysbrecht. Hij lette niet op de plechtigheden op het glanzende altaar, hij tekende. Besefte hij iets van de plechtige stemming of smeerde hij alleen met potlood? Ik weet het niet maar de sfeer van de nachtelijke mis in de wijde schemerige kerk had een waarlijk gelovige niet beter kunnen weergeven."

De voorstudie (1937) van dit werk is bewaard gebleven en in bezit van het Anton Pieck Museum. Deze is nu te zien op de winterexpositie "'Als het weer wintert…"

Meer berichten