Kees van Bunningen op de stelling van zijn molen in Marle hoopt op steun van de gemeente Heerde bij de strijd tegen windturbines op de grens van Marle en Wapenveld.
Kees van Bunningen op de stelling van zijn molen in Marle hoopt op steun van de gemeente Heerde bij de strijd tegen windturbines op de grens van Marle en Wapenveld. (Foto: Jan Nitrauw)

Molenaar vecht tegen windmolens

Marle - Gaat Kees van Bunningen Don Quichot achterna? De Spaanse edelman staat bekend als iemand die streed tegen dat wat toch niet te veranderen is. Maar de molenaar van molen de Vlijt in Marle ziet zich nog niet zo eindigen. "Het kan niet zo zijn dat elke gemeente zo maar even de eigen energietransitie gaat regelen. Hier moet op provinciaal, landelijke en internationaal niveau aangepakt worden", is zijn overtuiging.

(door Jan Nitrauw)

Net als veel andere inwoners van Marle voelt hij zich overvallen door de plannen van de Raedthuys Groep uit Enschede. Die wil samen met een aantal agrariërs komen tot de bouw van windturbines op de noordwestelijke grens van Olst/Wijhe met de gemeente Heerde. Ontwikkelaar Raedthuys Groep uit Enschede wil samen met enkele agrariërs de plaatsing mogelijk maken.

"En in mijn ogen zijn de plannen al vrij ver. Er zijn drie opties met respectievelijk 4, 5 of 6 windmolens", vertelt Kees. Na de hoog oplopende emoties van de MKZ en de aanleg Hoogwatergeul, opnieuw een zwaar beladen onderwerp voor de bewoners van het gebied. "Tijdens een bewonersbijeenkomst was ook de oproep te horen: "Laat ons nu eens met rust", vertelt Kees. "De gemeente doet het voor komen of de plannen van onderop komen. Een discussie wordt meteen doodgeslagen met de vraag: Bent u dan tegen windenergie?", heeft Kees zich bijzonder geërgerd.

Terwijl de bezwaren van de bewoners tegen de komst van de turbines legio zijn. Die betreffen onderwerpen als lawaai, waardevermindering van woningen, slagschaduw, gezondheid, aantasting van het landschap en de gevolgen voor ganzen en weidevogels. Nee, Kees is niet tegen windenergie maar vindt dat dit vraagstuk op een veel hoger niveau besproken moet worden. "Door deze plaatselijke aanpak ontstaat opnieuw veel maatschappelijke onrust in onze fijne buurtschap. Dit soort zaken moet op provinciaal niveau geregeld worden. Voor de provincie Overijssel is Marle helemaal geen zoekgebied voor windenergie", zegt Kees. En wie dan naar de Gelderse kant kijkt vindt pal naast de beoogde locatie voor de windmolens in de hoogwatergeul grote gebieden die uitgesloten zijn van windenergie door de aanwezigheid van weidevogelgebieden met fourageergebieden voor ganzen.

"In de discussie krijg je dan de dooddoener te horen dat er meer vogels door katten worden gegrepen", ergert Kees zich in hoge mate. De bewoners van Marle willen de strijd in ieder geval niet met dooddoeners voeren. "We gaan ons in Marle nu buigen over het indienen van een gedegen zienswijze". Waarbij Marle zich inmiddels gesteund weet door de gemeente Heerde die bij de buurgemeente om opheldering heeft gevraagd.

Meer berichten