Logo veluws-nieuws.nl


Voorzitter Inez Pijnenburg van de Stichting Apeldoorns Kanaal bedankte Rick Scholten voor zijn ongelooflijke inzet als secretaris, een functie die hij bijna twintig jaar vervulde.
Voorzitter Inez Pijnenburg van de Stichting Apeldoorns Kanaal bedankte Rick Scholten voor zijn ongelooflijke inzet als secretaris, een functie die hij bijna twintig jaar vervulde. (Foto: Jan Nitrauw)

Rick Scholten geen 'stuurman' meer

Hattem / Heerde - In de loop der jaren had de Stichting Apeldoorns Kanaal in de burgemeesters Piet Zoon, Willem Hoornstra en Inez Pijnenburg heel wat 'kapiteins' ofwel voorzitters. Al die jaren was er maar één 'stuurman': Rick Scholten die vanaf de oprichting in 1998 secretaris was. Onlangs droeg hij het stokje over aan Marie-Sophie Jorna, die samen met haar man de haven van Hattem runt.

'Kind van het kanaal' was enige weken geleden de typering voor Rick Scholten bij de presentatie van zijn levenswerk het boek 'Geschiedenis van het Apeldoorns kanaal' waarin Rick al zijn kennis over en alle ontwikkelingen voor een bevaarbaar kanaal op een bijzonder goede wijze, aan allen die zich betrokken voelen met deze koninklijke waterweg, overgedragen. Rick werd geboren in de buurtschap Hoorn, groeide op in de sluiswachterswoning bij de Hezenbergersluis in Hattem en stortte zich na een maritieme loopbaan op het weer bevaarbaar maken van het kanaal. "Vanaf de oprichting van de Stichting op 30 oktober 1998 heeft Rick met veel inzet en betrokkenheid de functie van secretaris van de stichting vervuld", aldus de huidige voorzitter Inez Pijnenburg.

Na ruim negentien jaar heeft hij nu zijn functie overgedragen aan Marie Sophie Jorna, bestuurslid van de stichting vanaf 2016. Het was een grote wens van het gehele bestuur dat dit reeds eerder afgekondigde aftreden zou plaatsvinden met de heropening van het kanaalgedeelte tot Wapenveld/Heerde. "Ondanks dat de vooruitzichten hiervoor enkele jaren geleden nog gunstig waren, heeft dit helaas niet kunnen plaatsvinden. Onvermijdbare wisselingen in de samenstelling van publiekrechtelijke besturen hebben de afgelopen paar jaar dit vooruitzicht tenietgedaan. Deze wisselingen zijn kenmerkend voor de bestuurlijke context waarin de ontwikkelingen rond het Apeldoorns kanaal (nog steeds) verkeren" is de verklaring die het bestuur geeft.

"De afhankelijkheid van politiek maatschappelijke ontwikkelingen geven tevens aan dat in de toekomst alertheid geboden is voor het bestuur van de Stichting Apeldoorns kanaal, met betrekking tot de doelstelling van de stichting: een bevaarbaar Apeldoorns kanaal. Het huidige beleid van de provincie, waterschap en kanaalgemeenten is thans gericht op enkel een beleefbaar kanaal maar sluit waakzaamheid op toekomstige bevaarbaarheid en het voorkomen van onomkeerbare besluiten, voor het bestuur van de stichting voorshands niet uit", aldus het stichtingsbestuur. Het bestuur heeft Rick Scholten op gepaste wijze bedankt voor zijn geweldige inzet en zijn vertrouwen uitgesproken over zijn opvolger mevrouw Jorna.

reageer als eerste
Meer berichten

Shopbox