Het plan De Werf voorziet in een ingrijpende verandering van het Heerder centrum. Maandagavond wordt de gemeenteraad bijgepraat over de onderzoeken die de ontwikkelaar heeft gedaan om het plan te onderbouwen.
Het plan De Werf voorziet in een ingrijpende verandering van het Heerder centrum. Maandagavond wordt de gemeenteraad bijgepraat over de onderzoeken die de ontwikkelaar heeft gedaan om het plan te onderbouwen. (Foto: Jan Nitrauw)

Raad over pijnpunten centrum Heerde

De gemeenteraad van Heerde wordt maandagavond 12 februari bijgepraat over ontwikkeling van locatie De Werf en omgeving in het centrum van Heerde. De ontwikkelaar Wijnen/Groosman zal dan ook de resultaten presenteren van een verdiepingsslag over de pijnpunten die de gemeenteraad over dit plan heeft aangegeven.

(door Jan Nitrauw)

Deze themabijeenkomst begint om 20.00 uur en is openbaar. Maar omdat het een themaraad is, is er geen inspraakrecht. De bijeenkomst is een vervolg op de behandeling van een discussienota over dit onderwerp in de raadscommissie van 13 november. Het college liet toen weten dat men zich op hoofdlijnen kan vinden in de inhoud en de opzet van het initiatief van ontwikkelaar Van Wijnen/Groosman. "Wij hebben de intentie om naar een positieve grondhouding toe te werken. Het innemen van een positieve grondhouding is voor ons op dit moment te voorbarig, voornamelijk omdat de haalbaarheid van het initiatief onvoldoende is aangetoond", aldus het college in de informatienota.

Eén van de pijnpunten in het plan is het realiseren van een vierde supermarkt in het centrum. De huidige supermarkteigenaren lieten op die avond geen spaan heel van het plan. "Als we niet oppassen zitten we straks met zeven supermarkten", was de waarschuwing van de heer H. Wolf namens de Jumbo Heerde. En Dick van den Hoven, eigenaar van de Plus, voorspelde een 'kaalslag onder zelfstandige winkeliers' omdat ook speciaalzaken getroffen zullen worden door overbewinkeling. Ook de raadsleden spraken waarschuwende woorden. "De positie van Wapenveld komt in gevaar. Daar is de rol van Albert Heijn voor de leefbaarheid erg groot", waarschuwde Siebren Buist toen.

Ontwikkelaar Van Wijnen/Groosman is daarop gevraagd om op drie punten een verdiepingsslag te maken. In de eerste plaats moet er duidelijkheid komen over gevolgen en moet de behoefte aan deze nieuwe ontwikkeling aangetoond worden. Een tweede pijnpunt gaat over de verkeersstromen in het Heerder centrum. Meerdere raadsfracties willen de komst van een supermarkt op deze locatie niet los zien van de verkeersproblematiek. En als laatste punt moet de ontwikkelaar aangeven hoe het staat met het maatschappelijk draagvlak voor het plan om de locatie De Werf op deze manier te ontwikkelen.

Tijdens de themaraad zal eerst wethouder Gerrit van Dijk de visie van het college presenteren. Aansluitend geven vertegenwoordigers van ontwikkelaar Van Wijnen/Groosman presentaties over de genoemde punten. Tenslotte zal wethouder Wolbert Meijer spreken over de vervolgaanpak.

Meer berichten