De energiecoöperatie Powered by Hattem krijgt een belangrijke rol in de uitvoering van het klimaatbeleid Hattem. Op de foto penningmeester Marten Jansen (l), voorzitter Dick Stoppelenburg en secretaris Jart Sluiter.
De energiecoöperatie Powered by Hattem krijgt een belangrijke rol in de uitvoering van het klimaatbeleid Hattem. Op de foto penningmeester Marten Jansen (l), voorzitter Dick Stoppelenburg en secretaris Jart Sluiter. (Foto: Powered by Hattem )

Vliegende start klimaatbeleid Hattem

Hattem - Met het vaststellen van de Uitvoeringsagenda Klimaatbeleid Hattem 2018 en het beschikbaar stellen van 102.800 euro wil het college van b en w een 'vliegende start' maken op weg naar een klimaatneutraal Hattem. "Er kan nu veel meer inhoud worden gegeven aan de klimaatambities van Hattem. Niet alleen omdat het rijk en de provincie dat van ons verwachten, maar vooral omdat we dat zelf noodzakelijk achten", aldus wethouder Jan van der Heeden in zijn voorwoord op de uitvoeringsagenda.

(door Jan Nitrauw)

De gemeenteraad van Hattem gaf al eerder aan dat Hattem best een hoge ambitie mag hebben op we naar een klimaatneutraal in 2050. Zij stelde daarvoor ook de middelen beschikbaar. In het voorstel dat de raad op 5 maart te behandelen krijgt, wordt gevraagd om 102.800 euro uit de algemene reserve beschikbaar te stellen. Dat geldt wordt gebruikt voor de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed, energiebeheer, klimaatbeleid en deelname in gemeenschappelijke regelingen.

Het college steekt daarbij vooral in op samenwerking met de Hattemer gemeenschap. "We gaan op weg naar een klimaatneutrale gemeente en we doen dat in samenwerking en in connectie met alle Hattemers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. We geven hier vorm aan door open te staan, mee te denken en mee te werken aan ideeën en initiatieven vanuit de samenleving", aldus de notitie die wethouder van der Heeden aan de gemeenteraad aanbiedt. Belangrijk daar in is de rol van de lokale duurzame energiecoöperatie Powered by Hattem die eind 2016 werd opgericht. Met deze partij werd in december vorig jaar een convenant ondertekend. Samen met de eigen energiecoöperatie wil men onder meer gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed inzetten voor de plaatsing van zonnepanelen maar ook onderzoek doen naar nieuwe technieken. Ook wil men bijeenkomsten organiseren die als een 'ophaalnet' voor ideeën moeten functioneren.

Ook het onderwerp communicatie gaat veel aandacht krijgen. Dit onder meer voor kennisoverdracht en het zoeken naar verbindingen en samenwerking met inwoners en organisaties. "Samen met Powered by Hattem, scholen en andere partijen gaan we leren en communiceren over het klimaat", aldus het voornemen in de notitie die maandag 5 maart door de raad wordt behandeld. Powered by Hattem heeft inmiddels de eerste concrete stap rond. In de eerste helft van dit jaar zullen op MFC de Marke en de bedrijven Metaal Morfose en Houtwerk in totaal 884 zonnepanelen worden geplaatst.

www.poweredbyhattem.nl

Meer berichten

Shopbox