Bij de wensen van de inwoners zitten wel een aantal dilemma's. Meer toerisme - zoals de belangstelling voor het Kozakkenveer is goed,  maar anderzijds zijn er ook inwoners die graag de rust en privacy willen bewaren.
Bij de wensen van de inwoners zitten wel een aantal dilemma's. Meer toerisme - zoals de belangstelling voor het Kozakkenveer is goed, maar anderzijds zijn er ook inwoners die graag de rust en privacy willen bewaren. (Foto: Jan Nitrauw)

Veessen legt haar wensen op tafel

Veessen - Geraldine Kwekkeboom had het al voorspeld. De Veessense is commissielid voor D66 en kent haar pappenheimers. Aan een nieuwe MFC is geen behoefte voorspelde zij al in maart vorig jaar. De gemeenteraad stelde toen 50.000 euro beschikbaar om in het Kozakkendorp een onderzoek uit te voeren naar de wenselijkheid van een nieuwe multifunctionele accommodatie in het dorp. "Er leven wel veel andere wensen", gaf Geraldine aan.

(door jan Nitrauw)

En ze heeft helemaal gelijk gekregen. "U gaf vorig jaar een goede winstwaarschuwing af", was het compliment dat ze maandag in ontvangst kon nemen van wethouder Wolbert Meijer. Want na een onderzoek door het bureau Keizers Visser - dat slechts 5.000 euro heeft gekost - staat onomstotelijk vast dat een nieuwe MFC niet nodig is. Wel is er een waslijst aan wensen boven tafel gekomen. Om tot die conclusie te komen zijn zestig gesprekken gevoerd en een aantal groepsbijeenkomsten gehouden.

daaruit komt als grote wens naar voren om bestaande accommodatie van kantine en sporthal De Noord te vernieuwen. Een grote wens is ook de vorming van een eigen overlegorgaan voor het dorp Veessen, dat kan een dorpsraad of een klankbordgroep zijn. Die moet de belangen van Veessen behartigen in het overleg met de gemeente. Op die wens is snel ingespeeld: het college van b en w heeft al een contactambtenaar voor de kern Veessen aangesteld net als in Wapenveld al jaren het geval is. De leden van de commissie Ruimte drongen er bij het college wel op aan er voor te zorgen dat de samenstellling van het Veesser overlegorgaan evenwichtig samengesteld moet zijn. Het uitgevoerde onderzoek geeft namelijk ook aan dat er tegenstellingen zijn. Want de wensen die geuit zijn lijken soms tegenstrijdig. Meer toerisme is prima maar hoe zit het dan met de handhaving van rust en privacy? Economische groei is natuurlijk gewenst maar er zijn ook zaken als welzijn en natuur.

Wat wil in het oog springt is de wens voor een binnenspeelplaats voor de jeugd. "Hierin zien zij tafeltennistafels, trampolines, een klimmuur maar bovenal gewoon een plek waar zij kunnen spelen als het regent. Stimuleer verbreding van activiteiten en spelmogelijkheden in de programmering van ''De Noord", aldus het rapport. De gemeenteraad had veel waardering voor nuchtere aanpak die de Veessenaren voor ogen staat. En het beschikbaar stellen van 10.000 euro om meteen wat 'laaghangend fruit' te kunnen plukken was ook geen probleem. Er was ook een belangrijke 'bijvangst' uit de gesprekken: de overlast van de motoren op de IJsseldijk. En daar zal wethouder Meijer zich in gaan verdiepen.

Meer berichten

Shopbox