De Kanaaldijk tussen het Kloosterbos in Wapenveld en het Bastion in Hattem moet verbeterd worden om te voldoen aan de nieuwe normen die worden gesteld aan waterkeringen.
De Kanaaldijk tussen het Kloosterbos in Wapenveld en het Bastion in Hattem moet verbeterd worden om te voldoen aan de nieuwe normen die worden gesteld aan waterkeringen. (Foto: Jan Nitrauw)

IJsseldijk bij het Apeldoorns Kanaal tussen Hattem en Wapenveld wordt hoger

Hattem - Wapenveld - Waterschap Vallei en Veluwe gaat de IJsseldijk bij het Apeldoorns Kanaal tussen Hattem en Wapenveld verbeteren. Op dinsdag 6 maart presenteert het Waterschap het voorkeursalternatief waarvoor het bestuur van het Waterschap groen licht heeft gegeven. Het voorkeursalternatief is het resultaat van een intensief traject met bewoners, belanghebbenden en overheidspartners.

Het gaat om de aanpak van een bijzondere waterkering tussen de Keersluis bij het Bastion in Hattem en het Kloosterbos in Wapenveld. De oostelijke dijk langs het kanaal is tevens de waterkering van de IJssel. Dit dijkvak moet verbeterd worden om weer te voldoen aan de nieuwe normen van het Rijk. Bij de hoogwaters van 1993 en 1995 ontstonden met name rond de Hezenbergersluis grote problemen. Naar aanleiding daarvan werd bij het Bastion een keersluis gebouwd en in Wapenveld een afwateringskanaal gegraven. Als de keersluis wordt gesloten, wordt het overtollige water van het Apeldoorns kanaal dan via het gemaal Veluwe in de IJssel gepompt.

Sinds 1996 worden de primaire waterkeringen regelmatig gekeurd. Daarbij is vastgesteld dat het dijkvak langs het kanaal tussen Hattem en Wapenveld niet aan de veiligheidsnormen voldoet die het Rijk heeft vastgelegd in het Deltaprogramma. Dat is er op gericht om Nederland ook in de toekomst te beschermen tegen overstromingen. Op sommige plekken is de dijk tussen Hattem en Wapenveld niet hoog genoeg, op andere plaatsen dreigt er water onder de dijk door te sijpelen (piping) of is de dijk niet stabiel genoeg. De dijk tussen de Zandbergen in Wapenveld en het Bastion in Hattem moet dan ook worden verbeterd om weer te voldoen aan de nieuwe normen van het Rijk.

Langs de Kanaaldijk liggen ook een aantal woningen, deels al op terpen als bescherming tegen het hoge IJsselwater. Deze bewoners zijn nauw betrokken geweest bij het maken van de plannen voor verbetering van de dijk. Het plan bestaat uit het verhogen en verbreden van delen van de Kanaaldijk en/of het op sommige plekken vervangen van de bestaande damwand in het Apeldoorns Kanaal. Het is een plan op hoofdlijnen waaruit blijkt hoe de dijk de komende jaren wordt verbeterd. In de volgende fase werkt het waterschap het voorkeursalternatief in detail uit. Op dinsdag 6 maart houdt Waterschap Vallei en Veluwe een informatieavond bij Vaadesto aan de Bleek 3 in Hattem waarin het voorkeursalternatief wordt toegelicht. De informatieavond waar iedereen welkom is, start om 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur.

www.vallei-veluwe.nl

Meer berichten

Shopbox